Synonimy do wyrażenia ZAWIESIĆ WZROK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZAWIESIĆ WZROK.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZAWIESIĆ WZROK

ZAWIESIĆ WZROK
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

WYTĘŻAĆ WZROK
to inaczej:

szukać wzrokiem, wypatrywać, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)WZROK
to inaczej:

rzut oka, spojrzenie, zmysł (nadrz.)WZROK
to inaczej:

widzenieWZROK
to inaczej:

perspektywa, spojrzenie, rzut oka, punkt widzenia, widokZAWIESIĆ
to inaczej:

odroczyćZAWIESIĆ
to inaczej:

powiesićZAWIESIĆ
to inaczej:

wbić, wywiesić, nasadzić, zatknąć, powiesić, osadzićZAWIESIĆ
to inaczej:

odroczyć, zabronić, powstrzymać, zakazać, wstrzymać, przerwaćZAWIESIĆ NA ZAWIASACH
to inaczej:

obracać sięZAWIESIĆ SIĘ
to inaczej:

zablokować się, zaciąć się, zawiesić się (pot.)ZAWIESIĆ SŁUCHAWKĘ
to inaczej:

przerwać połączenieSzukaj synonimów do słowa

ZAWIESIĆ WZROK inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zawiesić wzrok?", jest:

1. Zawiesić wzrok to inaczej gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZAWIESIĆ WZROK

ZAWIESIĆ WZROK
gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZAWIESIĆ WZROK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x