Synonimy do wyrażenia ZMYSŁ SMAKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZMYSŁ SMAKU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZMYSŁ SMAKU

ZMYSŁ SMAKU
to inaczej:

smak, zmysł (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BEZ SMAKU
to inaczej:

mdły, nijakiNARZĄD SMAKU
to inaczej:

jęzor, język, ozór, część ciała (nadrz.)SZÓSTY ZMYSŁ
to inaczej:

czucie, intuicja, odczucie, przeczucie, uczucie, węch (pot.), wrażenieZMYSŁ
to inaczej:

zmysł, rzut oka (podrz.), spojrzenie (podrz.), wzrok (podrz.), smak (podrz.), zmysł smaku (podrz.), słuch (podrz.), słyszenie (podrz.), powonienie (podrz.), węch (podrz.), czucie (podrz.), dotyk (podrz.), kontakt (podrz.)ZMYSŁ
to inaczej:

zdolnośćZMYSŁ
to inaczej:

talent, zdolność, darSzukaj synonimów do słowa

ZMYSŁ SMAKU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ZMYSŁ SMAKU?", jest:

1. ZMYSŁ SMAKU to inaczej smak, zmysł (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZMYSŁ SMAKU

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x