Synonimy do wyrażenia ZORIENTOWAĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZORIENTOWAĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZORIENTOWAĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZORIENTOWAĆ SIĘ
to inaczej:

otaksować (żart.), potoczyć wzrokiem, powieść wzrokiem, przebiec wzrokiem, przeprowadzić rekonesans, przypatrzyć się, rozejrzeć się, zbadać, zerknąć, zlustrowaćZORIENTOWAĆ SIĘ
to inaczej:

pokapować się (pot.), połapać się, rozeznać się, skroić się (pot.), skumać (pot.), uprzytomnić sobie, uświadomić sobie, zdać sobie sprawę, zmiarkować (przestarz.), zrozumiećZORIENTOWAĆ SIĘ
to inaczej:

poznać, dojść z czymś do ładu, (książk.) obznajomić się, rozeznać się, wybadać grunt, (pot.) ogarnąć, zgłębić, pojąć, poszperać, powęszyć, przeanalizować, przestudiować, przyjrzeć się, rozejrzeć się, wejść w szczegóły, zanalizować, zapoznać się, zaznajomić się, zbadaćZORIENTOWAĆ SIĘ
to inaczej:

(pot.) pokapować się, wyczytać, uzmysłowić sobie, (pot.) załapać, zgadnąć, ocknąć się, przejrzeć, zreflektować się, (pot.) połapać się, rozpoznać, uświadomić sobie, przeniknąć, skojarzyć, wyczuć, dojść do wniosku, zauważyć, zaobserwować, zrozumieć, mieć przeczucie, (pot.) zwąchać pismo nosem, otworzyć oczy, zdać sobie sprawę, (pot.) kapnąć się, rozszyfrować, spostrzec się, odgadnąć, odkryć, wywnioskować, odnieść wrażenie, przeczuć, domyślić sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ZŻERAĆ, PRZESZWARCOWAĆ SIĘ, WLEPIĆ GAŁY, CERTOLIĆ SIĘ, JAK NIE, JAK TAK, SZKOLIĆ SIĘ, GNAĆ, NABIERAĆ SZYBKOŚCI, OPŁACALNY, BAZOWAĆ, NA ODPIERDOL, PRZECHWALAĆ SIĘ, WKURZYĆ SIĘ, WYŁADOWAĆ SIĘ, DOBRAĆ SIĘ, ZWRACAĆ SIĘ, WYPEŁZNĄĆ, OBEZNAĆ SIĘ, SILIĆ SIĘ, ZAWSTYDZAĆ SIĘ, NIE ULEGAĆ WĄTPLIWOŚCI, PRZEMĘCZYĆ SIĘ, WYŻYWAĆ SIĘ, DEMASKACJA, DWOROWAĆ SOBIE, TĘSKNIĆ, SPICZASTY, BASOWAĆ, PRZYZWYCZAIĆ, BÓJKA, NIERÓBSTWO, BYWAĆ, ODDAWAĆ STOLEC, MIGRACJA, SPLĄTAĆ SIĘ, ZACHRZANIAĆ, DECYDOWAĆ SIĘ, MIESZCZĄCY SIĘ, PŁASZCZYĆ SIĘ, TOCZYĆ SIĘ, OBFICIE KRZEWIĄCY SIĘ, ZACHWYCAĆ SIĘ, STĄPAĆ, ROZMNAŻAĆ SIĘ, ZGORZEĆ, DESYGNOWAĆ, NIE POTRZEBOWAĆ, PRAKTYCZNY, ABSURD, ALIENACJA, PRZYODZIEWANIE SIĘ, PROSTYTUOWAĆ SIĘ, PODPADAĆ, PĘDZIĆ, TRUCHTAĆ, ODWIEDZINY, ŻACHNĄĆ SIĘ, BYĆ PO SŁOWIE, WYŁADOWYWAĆ SIĘ, ZRUJNOWANY, PRZEŚLIZNĄĆ SIĘ, ZBLIŻAJĄCY SIĘ, KŁÓCIĆ SIĘ, ZDAWAĆ SIĘ NA ŁASKĘ I NIEŁASKĘ, PRZEWODNI, ZABAWIĆ, ZREJTEROWAĆ, DOCENIAĆ, NAMACALNY, SROGI, WPIENIAĆ SIĘ, DZIAŁAJĄCY, POBIERAĆ NAUKI, ODBIEGAĆ, REALIZOWAĆ SIĘ, OPIEPRZAĆ SIĘ, STERCZEĆ, NIEPOJĘTY, ROZSZCZEPIĆ SIĘ, KONTAKTOWAĆ SIĘ, PRZEBIĆ SIĘ, PRZEKROCZYĆ GRANICE, BANALNOŚĆ, WMIESZAĆ SIĘ, NIEOBECNY, WAHANIE SIĘ, WZIĄĆ UDZIAŁ, ZBRZYDNĄĆ, WŁĄCZAĆ SIĘ DO DYSKUSJI, ANTYNOMICZNY, PŁAWIĆ SIĘ, TEORETYZOWAĆ, ZAGADYWAĆ, WYNEGOCJOWAĆ, KIEROWAĆ, WYWIĄZAĆ SIĘ, ŁAKOMIĆ SIĘ, ZAPRAWIAĆ SIĘ, NIEZDATNY, NIE DAWAĆ SPOKOJU, WYSZTAFIROWAĆ SIĘ, WYCZERPYWAĆ SIĘ, ODWZAJEMNIAĆ SIĘ, PRZYPORZĄDKOWANY, NADCHODZIĆ, MIESZKAĆ, BŁYSZCZĄCY, NIEWIELE SOBIE ROBIĆ, ODRZUCAĆ, CZUPURNY, PIĄTKA, KURSOWAĆ, UPADAĆ, POWTARZALNY, WYSZCZAĆ SIĘ, TWORZYĆ SIĘ, ZAWZIĄĆ SIĘ, NIEKWESTIONOWANY, UWZGLĘDNIAĆ, MIEĆ UŚMIECH NA TWARZY, WBIĆ OCZY, HAŁASOWAĆ, GÓWNO WPADŁO W WENTYLATOR, PRZEMYŚLEĆ, ZBLIŻAĆ SIĘ, WYPISAĆ SIĘ, NIE WZIĄĆ POD UWAGĘ, OMYŁKA, ZNIŻYĆ SIĘ, SOLÓWKA, NAWIĄZYWAĆ, OBJADAĆ SIĘ, ZGINĄĆ, TEMPORYZOWAĆ, NAPARZAĆ SIĘ, POKOJOWY, ROZGORZEĆ, NASTRĘCZYĆ SIĘ, WYPRZEĆ SIĘ, SMAŻYĆ SIĘ NA SŁOŃCU, NIEPOSŁUSZNY, WYJŚĆ NA DURNIA, UCIĄŻLIWY, ZMIENIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA, CHYBA, STANOWCZY, SPRACOWAĆ SIĘ, UDERZYĆ, SPINKA, DOLICZYĆ SIĘ, WYLĘG, NATRĘTNY, WYRADZANIE SIĘ, ROZŚWIERGOLIĆ SIĘ, DBAĆ, KIEROWAĆ SIĘ DO, ROZKŁADAĆ, PODOŁAĆ, MIMIKRA, KWASIĆ SIĘ, REZOLUTNY, NAWIJAĆ, WYLEGIWAĆ SIĘ, PRZEMKNĄĆ SIĘ, STŁUC SIĘ, NAWINĄĆ SIĘ, ZALATYWAĆ, PRZEMYCIĆ SIĘ, PRZEŻYWAĆ, PARZYĆ SIĘ, WIĆ, SWAWOLNY, TRZĘSĄCY SIĘ, PUCHNĄĆ, GODZIĆ SIĘ, PRZYSTOI, POŚLIZNĄĆ SIĘ, SZYBOWAĆ, UTRZYMAĆ SIĘ PRZY ŻYCIU, CYKLICZNY, ZATRZYMAĆ, DIAGNOZOWANIE, PRZEINACZYĆ SIĘ, ZADAWAĆ BÓL, OTUMANIAJĄCY, USKOCZYĆ, PRZENIEŚĆ SIĘ DO KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW, IŚĆ Z TRUDEM, WYKORKOWAĆ, CZYNNOŚĆ GRUPOWA, CZMYCHAĆ, BON TON, SPRZYSIĄC SIĘ, PRZEPEŁNIAĆ, ZGADZAĆ SIĘ, NAPYTAĆ SOBIE, CAŁOWAĆ, WDAĆ SIĘ, LEGENDARNY, SPEŁZNĄĆ NA NICZYM, DOPATRYWAĆ SIĘ, POŻĄDAĆ, ULEGAĆ REGRESJI, STARY, OPAŚĆ, ROZGAŁĘZIONY, CERTOWAĆ SIĘ, ZACHODZIĆ, NAWIEDZAĆ, DEMENTI, TORTUROWAĆ, ZARABIAĆ NA ŻYCIE, PRZYCZYNIAJĄCY SIĘ, SZWENDAĆ SIĘ, NARKOTYCZNY, CZUĆ SIĘ, FUNDAMENTALNY, ZANIKNĄĆ, NIEDBALSTWO, MIEĆ FARTA, NIEREGULARNY, NASTAWIENIE, UTYLITARNY, DRĄŻYĆ, ZAPĘDZIĆ SIĘ, RUCHOMY, DAWAĆ ZA WYGRANĄ, NIE KŁAŚĆ SIĘ SPAĆ, ZEBRAĆ SIŁY, OSIĄGNĄĆ, PĘKANIE, ZWIDZIEĆ SIĘ, UREGULOWAĆ, OGŁOSIĆ, WIDOCZNY, WAŻYĆ SIĘ, DOKONAĆ TRANSGRESJI, PORZUCAĆ DYSTANS, PODRÓŻ, WYRAŹNY, UPATRYWAĆ, ZAPOMINAĆ, KIPIEĆ, ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ, WYSTARAĆ SIĘ, ŚCIĄGNĄĆ NA SIEBIE, NABIJAĆ SIĘ, ZAJĄĆ MIEJSCE, SZLAG TRAFIŁ, ZMUSIĆ SIĘ, PORAĆ SIĘ, GRASOWAĆ, KOŁYSAĆ SIĘ, SKORZYSTAĆ, WPRAWNY, GRZECZNY, DOKONAĆ SIĘ, ZADYMA, PRZYSNĄĆ, POJMOWAĆ, PRZEJĄĆ SIĘ, MOKNĄĆ, POROZUMIEWAĆ SIĘ, LEŻEĆ JAK DŁUGI, ŻEBRAĆ, ZAKLINAĆ SIĘ, ZBROIĆ SIĘ, SZYDZIĆ, MÓWIĆ NIEPRAWDĘ, ZAGOŚCIĆ, UPORCZYWY, NICNIEROBIENIE, UBYĆ, ZAŁKAĆ, OGLĄDAĆ, PRZEPROWADZIĆ SIĘ, CO SIĘ TYCZY, GWIAZDORZYĆ, NAMYŚLAĆ SIĘ NAD CZYMŚ, INTERESOWAĆ, SKUTECZNY, NIEOBLICZALNY, GIBAĆ SIĘ, ZRZEKAĆ SIĘ, KWATEROWAĆ, STARTOWAĆ, NAPOTYKAĆ, WYPADA, OBJĄĆ, ANKIETOWANIE, WCHODZIĆ W SŁOWO, MIEĆ CYKORA, ZARZUCIĆ COŚ NA SIEBIE, ZNAJDOWAĆ, EFEKCIARSTWO, PRZECHADZAĆ SIĘ, OBRACAĆ SIĘ, REZYDOWAĆ, WYDOBYWAĆ SIĘ STRUMIENIEM, ZDRZEMNĄĆ SIĘ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.529 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ZORIENTOWAĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ZORIENTOWAĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zorientować się?", są:

1. Zorientować się to inaczej otaksować (żart.), potoczyć wzrokiem, powieść wzrokiem, przebiec wzrokiem, przeprowadzić rekonesans, przypatrzyć się, rozejrzeć się, zbadać, zerknąć, zlustrować.
2. Zorientować się to inaczej pokapować się (pot.), połapać się, rozeznać się, skroić się (pot.), skumać (pot.), uprzytomnić sobie, uświadomić sobie, zdać sobie sprawę, zmiarkować (przestarz.), zrozumieć.
3. Zorientować się to inaczej poznać, dojść z czymś do ładu, (książk.) obznajomić się, rozeznać się, wybadać grunt, (pot.) ogarnąć, zgłębić, pojąć, poszperać, powęszyć, przeanalizować, przestudiować, przyjrzeć się, rozejrzeć się, wejść w szczegóły, zanalizować, zapoznać się, zaznajomić się, zbadać.
4. Zorientować się to inaczej (pot.) pokapować się, wyczytać, uzmysłowić sobie, (pot.) załapać, zgadnąć, ocknąć się, przejrzeć, zreflektować się, (pot.) połapać się, rozpoznać, uświadomić sobie, przeniknąć, skojarzyć, wyczuć, dojść do wniosku, zauważyć, zaobserwować, zrozumieć, mieć przeczucie, (pot.) zwąchać pismo nosem, otworzyć oczy, zdać sobie sprawę, (pot.) kapnąć się, rozszyfrować, spostrzec się, odgadnąć, odkryć, wywnioskować, odnieść wrażenie, przeczuć, domyślić się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZORIENTOWAĆ SIĘ

ZORIENTOWAĆ SIĘ
otaksować (żart.), potoczyć wzrokiem, powieść wzrokiem, przebiec wzrokiem, przeprowadzić rekonesans, przypatrzyć się, rozejrzeć się, zbadać, zerknąć, zlustrować
ZORIENTOWAĆ SIĘ
pokapować się (pot.), połapać się, rozeznać się, skroić się (pot.), skumać (pot.), uprzytomnić sobie, uświadomić sobie, zdać sobie sprawę, zmiarkować (przestarz.), zrozumieć
ZORIENTOWAĆ SIĘ
poznać, dojść z czymś do ładu, (książk.) obznajomić się, rozeznać się, wybadać grunt, (pot.) ogarnąć, zgłębić, pojąć, poszperać, powęszyć, przeanalizować, przestudiować, przyjrzeć się, rozejrzeć się, wejść w szczegóły, zanalizować, zapoznać się, zaznajomić się, zbadać
ZORIENTOWAĆ SIĘ
(pot.) pokapować się, wyczytać, uzmysłowić sobie, (pot.) załapać, zgadnąć, ocknąć się, przejrzeć, zreflektować się, (pot.) połapać się, rozpoznać, uświadomić sobie, przeniknąć, skojarzyć, wyczuć, dojść do wniosku, zauważyć, zaobserwować, zrozumieć, mieć przeczucie, (pot.) zwąchać pismo nosem, otworzyć oczy, zdać sobie sprawę, (pot.) kapnąć się, rozszyfrować, spostrzec się, odgadnąć, odkryć, wywnioskować, odnieść wrażenie, przeczuć, domyślić się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZORIENTOWAĆ SIĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x