Synonimy do wyrażenia ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ

ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ
to inaczej:

odwiedziny, wizyta, wizytacja, zwalić się komuś na chatę (żart.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ.

ZWALIĆ
to inaczej:

obrócić w gruzy (pot.), zburzyćZWALIĆ
to inaczej:

obrócić w gruzy, zburzyć, (pot.) rozwalić, zniszczyćZWALIĆ NA KUPĘ
to inaczej:

nagromadzić, nazbierać, uzbierać, zebrać, zgromadzić, zwalić na kupę (pot.)ZWALIĆ SIĘ
to inaczej:

powalićZWALIĆ Z NÓG
to inaczej:

powalićSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ.

BĘDĄCY W RUCHU, POCIĆ SIĘ, ZROBIĆ SIUSIU, ZAGADYWAĆ, CELOWAĆ, OCHŁONĄĆ, SPALIĆ NA PANEWCE, ZMYKAĆ, WEJŚĆ NA COŚ, CIEKAWY, POWODZIĆ SIĘ, BĄKAĆ, WADA CHARAKTERU, WNIOSKOWAĆ O, POPĘDZIĆ, DYMAĆ, TĘSKNIĆ, EDUKOWAĆ SIĘ, ODPŁATA, WYSTĘPOWAĆ Z BRZEGU, LOT, PUŚCIĆ PAWIA, DOBRAĆ SIĘ, ZWARZYĆ SIĘ, SCHRONIĆ SIĘ, GUBIĆ SIĘ, ODPRĘŻYĆ SIĘ, TRZĄŚĆ SIĘ, CZMYCHNĄĆ, GNIEWAĆ SIĘ, SPIERAĆ SIĘ, UWSTECZNIAĆ SIĘ, PRZYKLASKIWAĆ, ROZLUŹNIĆ SIĘ, TRAFIĆ SIĘ, DAĆ SIĘ USPOKOIĆ, STĄPAĆ, CHĘDOŻYĆ, PATRONOWAĆ, LATAĆ, ROZUMIE SIĘ SAMO PRZEZ SIĘ, ZEMSTA, PRZEMYŚLEĆ, ZDAĆ EGZAMIN, WYCHOWAĆ SIĘ, MIENIĆ SIĘ, CEREGIELIĆ SIĘ, NIEBAGATELNY, PORZUCIĆ, ZNAJDUJĄCY SIĘ, DOBIEGAJĄCY, W OPARCIU, PRZENIKNĄĆ, NATURALIZOWAĆ SIĘ, ODŁUPYWAĆ SIĘ, ROZPRASZAĆ SIĘ, USKARŻAĆ SIĘ, BABRAĆ SIĘ, PRZESIEDLAĆ SIĘ, OCHLAĆ SIĘ, PRZYTACZAĆ, ROBIĆ KARIERĘ, WYŁAMUJĄCY SIĘ, LUBIĆ, ZAWZIĄĆ SIĘ, PODOBNY, ASEKUROWAĆ SIĘ, WZIĄĆ W ŁEB, ODZIAĆ SIĘ, SKŁADAĆ UKŁON, NIEPOKORNY, POTRAFIĆ, PRZEDOSTAWAĆ SIĘ, ZAZNAJAMIAĆ SIĘ, ŚLEDZIĆ, INGEROWAĆ, DOJŚĆ DO SIEBIE, NICNIEROBIENIE, KOPIOWAĆ, WZBIERAĆ, PRZYPOMINAĆ, PRZEKRAŚĆ SIĘ, CERTOLIĆ, WYBAŁUSZAĆ GAŁY, SEKS GRUPOWY, PRZECIWDZIAŁAĆ, UDZIELAĆ SIĘ, POCZĄTKOWY, DOSTRZEGAĆ, NASILIĆ SIĘ, PRZYSŁUCHIWAĆ SIĘ, ZREALIZOWAĆ SIĘ, PRZEPROWADZIĆ SIĘ, TRUCHTAĆ, SPÓR, ODBYĆ SIĘ, PACZYĆ SIĘ, UJAWNIĆ SIĘ, ZAPŁADNIAĆ, NIE GOIĆ SIĘ, PRZEŚCIGAĆ SIĘ, PITNY, ZMNIEJSZYĆ SIĘ, ZWALIĆ Z NÓG, DOPYTYWAĆ SIĘ, ZAPAROWAĆ, POSZUKIWAĆ, ODSKAKIWAĆ, ZNĘCANIE SIĘ, WYSTAWIAĆ NA POKAZ, SKOSZTOWAĆ, WYMKNĄĆ SIĘ, ZAZĘBIAĆ SIĘ, DORABIANIE SIĘ, DAĆ SIĘ PONIEŚĆ, WYWODZIĆ SIĘ, WYRADZAĆ SIĘ, ZERKAĆ, PALENIE SIĘ, ZARYSOWAĆ SIĘ, PRZEWIDYWAĆ, ZŁAPAĆ SIĘ, ŚCIEMNIAĆ, ANTYNOMICZNY, BITKA, OŻYWIONY, SEPAROWAĆ, STAWAĆ, ŚCINANIE SIĘ, NIEPRZEZWYCIĘŻONY, UTRZYMYWAĆ, SZAMOTANINA, PIERDNĄĆ, WDRAŻAĆ SIĘ, ROZWICHRZONY, POSPACEROWAĆ, POCZĄTKUJĄCY, KOŁATAĆ SIĘ, NABRAĆ KSZTAŁTÓW, ZAPIERAĆ SIĘ, DOPUŚCIĆ SIĘ, NIESTABILNY, UTRACIĆ, SZPANOWAĆ, RENESANS, DOŁOŻYĆ, NATYKAĆ SIĘ, OGŁOSIĆ, SPIĘCIE, BRZYDZIĆ SIĘ, WŁĄCZONY, WZBIJAĆ SIĘ, TRĄCAĆ SIĘ, WYPACYKOWAĆ SIĘ, OBŁAZIĆ, NABAWIĆ SIĘ, PRZYSIADAĆ, PRZYPOCHLEBIAĆ SIĘ, W RUINIE, ROZERWAĆ SIĘ, OBUDZIĆ SIĘ, UDZIELAJĄCY SIĘ, KAMUFLAŻ, PRZYBRAĆ SIĘ, UBYĆ, SOLÓWKA, OSTAĆ SIĘ, OŻYWIAĆ, MIEĆ POCZĄTEK, DAĆ UPUST, DAWAĆ SIĘ, NAWYKNĄĆ, ISKRZĄCY SIĘ, NAUCZYĆ SIĘ NA PAMIĘĆ, SZARPAĆ SIĘ, TRZEBA, STAN FIZJOLOGICZNY, ROZBRZMIEWAJĄCY, OBALIĆ, UWAŻAĆ, PRZYNUDZAĆ, COMING OUT, POWINNO SIĘ, NIEPOJĘTY, DAJĄCY SIĘ UTRZYMAĆ, ZIŚCIĆ SIĘ, DRZEĆ KOTY, ODPOWIEDZIEĆ, UZUPEŁNIĆ ZALEGŁOŚCI, GNUŚNOŚĆ, MIGOTAĆ, MIEĆ UŚMIECH NA TWARZY, WYRYWAĆ, KNOCIĆ SIĘ, NASTRĘCZAĆ SIĘ, NIE POSIADAĆ SIĘ Z RADOŚCI, SKAMIENIEĆ, ZNALEŹĆ KONSENSUS, ZAKOPAĆ TOPÓR WOJENNY, DIETA, ZASTOSOWAĆ SIĘ, WYSTĄPIĆ, IMMATRYKULOWAĆ SIĘ, DOPEŁNIĆ, WYGRAMOLIĆ SIĘ, ZALEGAĆ, ŁAZIĆ, NIEOBLICZALNY, ZAWIESIĆ SIĘ, ZAFIKSOWAĆ, WYPOWIADAĆ SIĘ, OBEZNANY, PRZYKRY, ZESRAĆ SIĘ, SIĘGNĄĆ, POPISYWANIE SIĘ, DONIOSŁY, MIGAĆ, NASTAWIAĆ, TORTUROWAĆ, MAZAĆ SIĘ, PRZEDSIĘBRAĆ, NIE MÓC SIĘ OPRZEĆ, NIE OSTAĆ SIĘ, TRWOŻYĆ SIĘ, WIWATUJĄCY, NIEPRZEMOŻONY, ROBIĆ MAKIJAŻ, SOLIDARYZOWAĆ SIĘ, ZLUSTROWAĆ, DĄŻYĆ, UWIKŁAĆ SIĘ, NEGACJA, TROSZCZYĆ SIĘ, ZAWSTYDZIĆ SIĘ, WYPAĆKAĆ SIĘ, WZIĄĆ SIĘ W GARŚĆ, UPRAWIAĆ, LAĆ SIĘ, NIE ULEGAĆ WĄTPLIWOŚCI, PCHANIE SIĘ, ZAWIEŚĆ, POWOŁANIE SIĘ, DOPROWADZAĆ, ZWIJAĆ SIĘ, WYBIERAĆ, ZAHACZYĆ SIĘ, RZUCAĆ, BZYKANIE, PODAĆ, CHUDNĄĆ, NADCHODZIĆ, PUSZYĆ SIĘ, USAMODZIELNIĆ SIĘ, ZABIERAĆ SIĘ ZA COŚ, ZDAWAĆ SIĘ NA ŁASKĘ I NIEŁASKĘ, KIPIEĆ, SŁYSZEĆ, GRZEBAĆ SIĘ, OPORTUNIZM, DEMENTI, ROZSADZIĆ, STUKAĆ, NAPIĆ SIĘ, CIEKNĄĆ, ZMNIEJSZAĆ ZAKRES, ZAWRZEĆ, SZKOLĄCY SIĘ, OKAZYWAĆ SIĘ, ROZBUDZIĆ SIĘ, PRZEJMOWAĆ SIĘ, STARTOWAĆ, SCHOWAĆ, BOGACENIE SIĘ, ROZPOŚCIERAĆ SIĘ, PRACOWAĆ, NIEWAŻNY, LOSOWAĆ, MIŁOWAĆ, MACHNIĘCIE, PRAWIĆ KOMPLEMENTY, POCZĄĆ, ŚMIAĆ SIĘ, NATRĘTNY, BŁYSKOTLIWY, SNOBOWANIE SIĘ, ZACHOROWAĆ, DYRDAĆ, ODRZUCAĆ, UCHLAĆ SIĘ, CHWYCIĆ, STRZAŁ W STOPĘ, WĘSZYĆ, WLEŹĆ, ODTWARZAĆ, OPAŚĆ Z SIŁ, BUJNIE KRZEWIĄCY SIĘ, WAHAĆ SIĘ, SPOŻYĆ, KONKRETNY.

Ze względu na du­żą ilość - 4.546 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zwalić się komuś na chatę?", jest:

1. Zwalić się komuś na chatę to inaczej odwiedziny, wizyta, wizytacja, zwalić się komuś na chatę (żart.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ

ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ
odwiedziny, wizyta, wizytacja, zwalić się komuś na chatę (żart.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZWALIĆ SIĘ KOMUŚ NA CHATĘ

x