Synonimy do wyrażenia ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY
to inaczej:

czas, frazeologizm, wyrażenie frazeologiczne, związek frazeologiczny (książk.), idiom (podrz.), idiomat (podrz.), idiomatyzm (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY.

KOŃCZYĆ ZWIĄZEK
to inaczej:

dawać kosza, porzucać, rozstawać się, rzucać, wybierać innego, zrywaćMAJĄCY ZWIĄZEK
to inaczej:

odnoszący się, omawianyMIEĆ ZWIĄZEK
to inaczej:

należeć, odnosić się, przynależećWEJŚĆ W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
to inaczej:

chajtnąć się (pot.), ochajtać się (pot.), ochajtnąć się (pot.), poślubić, zawrzeć małżeństwo, ożenić się (podrz.), wydać się za mąż (podrz.), wyjść za mąż (podrz.), zostać mężatką (podrz.)WOLNY ZWIĄZEK
to inaczej:

konkubinat, związek partnerski, stan cywilny (nadrz.)ZWIĄZEK
to inaczej:

łączność, powiązanie, zależność (podrz.)ZWIĄZEK
to inaczej:

alians, koalicja, przymierze, sojusz, sztama (pot.), unia, zgodaZWIĄZEK
to inaczej:

federacja, fuzja, integracja, konsolidacja, połączenie, unia, zespolenie, zjednoczenieZWIĄZEK
to inaczej:

kombinacja, kontaminacja, połączenie, zestawienieZWIĄZEK
to inaczej:

kompozycja, kompozyt, mieszankaZWIĄZEK
to inaczej:

konfederacja, liga, przymierzeZWIĄZEK
to inaczej:

korelacjaZWIĄZEK
to inaczej:

odniesienie, relacja, stosunek, identyczność (podrz.), tożsamość (podrz.), podobieństwo (podrz.), pokrewieństwo (podrz.), powinowactwo (podrz.), przyczynowość (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.)ZWIĄZEK
to inaczej:

połączenie, solidarność, spójnia, więzy, więź, wspólnotaZWIĄZEK
to inaczej:

podobieństwo, pokrewieństwo, powinowactwo, odniesienie (nadrz.), relacja (nadrz.), stosunek (nadrz.)ZWIĄZEK
to inaczej:

jukstapozycja, kombinacja, kompozycja, konsolidacja, zespolenie, kontaminacja, korelacja, łączność, odniesienie, podobieństwo, zestawienie, połączenie, powiązanie, splot, stosunek, relacja, spójnia, więźZWIĄZEK
to inaczej:

alians, federacja, bractwo, fuzja, gildia, grupa, zespół, integracja, kartel, koalicja, koło, zrzeszenie, kombinat, konfederacja, liga, konsorcjum, organizacja, zjednoczenie, stowarzyszenie, ugrupowanie, unia, syndykat, towarzystwoZWIĄZEK
to inaczej:

bractwo, komitywa, koneksja, kontakt, mariaż, partnerstwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przymierze, sojusz, sprzymierzenie, sztama, więzy, wspólnotaZWIĄZEK
to inaczej:

dwoje, konkubinat, małżeństwo, mariaż, para, partiaZWIĄZEK CHEMICZNY
to inaczej:

związek chemiczny, plastyfikator (podrz.), środek zmiękczający (podrz.), zmiękczacz (podrz.), materiał wybuchowy (podrz.), katalizator (podrz.), przyśpieszacz (podrz.), cukier (podrz.), węglowodan (podrz.), aktywator (podrz.), promotor (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)ZWIĄZEK KUPIECKI
to inaczej:

hanzaZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
to inaczej:

małżeństwo, małżonkowie, mąż i żona, para małżeńska, młoda para (podrz.), nowożeńcy (podrz.)ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI
to inaczej:

małżeństwo, stan małżeński, mezalians (obraźl.) (podrz.), jednożeństwo (podrz.), monogamia (podrz.), poligamia (podrz.), wielożeństwo (podrz.), stan cywilny (nadrz.)ZWIĄZEK PARTNERSKI
to inaczej:

konkubinat, wolny związek, stan cywilny (nadrz.)ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH
to inaczej:

Związek RadzieckiZWIĄZEK WYZNANIOWY
to inaczej:

Kościół, związek wyznaniowy (oficj.)ZWIĄZEK ZAWODOWY
to inaczej:

syndykatSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY.

CZAS, MAŁŻEŃSTWO, ODNIESIENIE, MŁODA PARA, KOMPOZYT, KORELACJA, PARTNERSTWO, KATALIZATOR, POWINOWACTWO, ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH, DOTYCZYĆ, FRAZEOLOGIZM, ZJEDNOCZENIE, STAN MAŁŻEŃSKI, SPÓJNIA, KONSOLIDACJA, SZTAMA, ZESTAWIENIE, MAJĄCY ZWIĄZEK, WIĘZY, WYRAŻENIE FRAZEOLOGICZNE, INTEGRACJA, OMAWIANY, SUBSTANCJA, ZRZESZENIE, TOWARZYSTWO, NALEŻEĆ, METABOLIT, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, ODNOSIĆ SIĘ, PARA MAŁŻEŃSKA, IDIOMATYZM, KLUB, WSPÓLNOTA, ŁĄCZNOŚĆ, POLIGAMIA, MATERIAŁ, HANZA, TOŻSAMOŚĆ, KONTAMINACJA, ZŁOŻENIE, PARA, CUKIER, ZWIĄZEK ZAWODOWY, KOMBINAT, SPLOT, POKREWIEŃSTWO, OCHAJTAĆ SIĘ, ZALEŻNOŚĆ, POŁĄCZENIE, POWIĄZANIE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, POŁĄCZENIE WYRAZÓW, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KOŚCIÓŁ, MĄŻ I ŻONA, ZAŚLUBIĆ, STADŁO, GILDIA, ABSTRAKT, PROMOTOR, KONKUBINAT, AKTYWATOR, MEZALIANS, FUZJA, ASOCJACJA, RELACJA, IDIOM, SOJUSZ, SPRZYSIĘŻENIE, KONFEDERACJA, MONOGAMIA, MAŁŻONKOWIE, JUKSTAPOZYCJA, PODOBIEŃSTWO, PRZYMIERZE, SOLIDARNOŚĆ, STAN CYWILNY, GRUPA, PLASTYFIKATOR, ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY, KARTEL, ABSTRAKCJA, GROMADA, WIĘŹ, PRZYŚPIESZACZ, ODNOSZĄCY SIĘ, KOALICJA, KOMITYWA, ROSJA, NOWOŻEŃCY, STOWARZYSZENIE, SUROWIEC, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, MIESZANKA, CECHOWAĆ, KOMPOZYCJA, MARIAŻ, DWOJE, FEDERACJA, UNIA, WOLNY ZWIĄZEK, ZWIĄZEK, KOMBINACJA, LIGA, TWORZYWO, PRZYNALEŻEĆ, ZWIĄZEK KUPIECKI, KONEKSJA, ROZSTAWAĆ SIĘ, WYBIERAĆ INNEGO, WIELOŻEŃSTWO, FRAZEM, ORGANIZACJA, POŚLUBIĆ, ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, MATERIAŁ WYBUCHOWY, ZRYWAĆ, ZMIĘKCZACZ, OCHAJTNĄĆ SIĘ, KONTAKT, WEJŚĆ W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, WĘGLOWODAN, ZESPÓŁ, PORZUCAĆ, ALIANS, KONSORCJUM, ZGODA, DAWAĆ KOSZA, IDIOMAT, CHAJTNĄĆ SIĘ, JEDNOŻEŃSTWO, ZESPOLENIE, RZUCAĆ, PRZYCZYNOWOŚĆ, UCZESTNICTWO, POJĘCIE ODERWANE, SYNDYKAT, MIEĆ ZWIĄZEK, KOŃCZYĆ ZWIĄZEK, KOŁO, BRACTWO, IDENTYCZNOŚĆ, STOSUNEK.

Szukaj synonimów do słowa

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia związek frazeologiczny?", jest:

1. Związek frazeologiczny to inaczej czas, frazeologizm, wyrażenie frazeologiczne, związek frazeologiczny (książk.), idiom (podrz.), idiomat (podrz.), idiomatyzm (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY
czas, frazeologizm, wyrażenie frazeologiczne, związek frazeologiczny (książk.), idiom (podrz.), idiomat (podrz.), idiomatyzm (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

x