8-literowe słowa na literę "Ć"

Poniżej znajduje się: Lista 8-literowych polskich słów zaczynających się na literę Ć - ośmioliterówki na Ć.

Po wciśnięciu przycisku "WRÓĆ DO SPISU LITER" wrócisz do wyboru litery, jeżeli wybierzesz przycisk "WRÓĆ DO LITERY "Ć"" będziesz mógł wybrać inną długość wyrazów zaczynających się na tą literę.

WRÓĆ DO SPISU LITERWRÓĆ DO LITERY "Ć"


ZNALEŹLIŚMY TYLE PASUJĄCYCH WYRAZÓW: 127
ćmiącegoćmiącemućmiącychćmiącymićmieniem
ćmieniomćmijcieżćmiliśmyćmiłabymćmiłabyś
ćmiłyśmyćmionegoćmionemućmionychćmionymi
ćpaczachćpaczamićpaczowićpającejćpającym
ćpajcieżćpaliśmyćpałabymćpałabyśćpałyśmy
ćpaniachćpaniamićpnąłbymćpnąłbyśćpnąwszy
ćpnęlibyćpnęłabyćpnęłobyćpnęłybyćpniecie
ćpnięciaćpnięciećpnięciućpniętejćpniętym
ćpnijciećpnijmyżćpunkachćpunkamićwiarach
ćwiaramićwiartcećwiartekćwiartkaćwiartką
ćwiartkęćwiartkićwiartkoćwiartujćwiartul
ćwiczącaćwiczącąćwiczącećwiczącyćwiczcie
ćwiczenićwiczmyżćwiczonaćwiczonąćwiczone
ćwiczonoćwiczonyćwiczylićwiczyłaćwiczyło
ćwiczyłyćwiczymyćwiczyszćwieczekćwieczka
ćwieczkićwieczkućwiekachćwiekaczćwiekami
ćwiekiemćwiekowaćwiekowąćwiekowećwiekowi
ćwiekowyćwiekująćwiekujećwiekujęćwiercią
ćwierkaććwierkajćwierkałćwierkamćwierkań
ćwierknąćwierknęćwierkomćwierkotćwierków
ćwiertnićwikaciećwikającćwikajmyćwikajże
ćwikałamćwikałaśćwikałbyćwikałemćwikałeś
ćwikanejćwikaniaćwikaniećwikaniućwikanym
ćwikłachćwikłamićwikłowaćwikłowąćwikłowe
ćwikłowićwikłowyćwiknęlićwiknęłaćwiknęło
ćwiknęłyćwiknięć

WRÓĆ DO SPISU LITERWRÓĆ DO LITERY "Ć"

Reklama

Reklama

Litera Ć

Litera Ć

Ć piąta litera alfabetu polskiego. Oznacza zmiękczoną głoskę c. Może rozpoczynać słowa w języku polskim. Litera występuje też w słowach języków serbsko-chorwackiego (odpowiednik w cyrylicy: Ћ ћ), dolnołużyckiego, górnołużyckiego, wilamowskiego (wymysiöeryś) oraz w saanicz. W języku polskim przed samogłoską litera "ć" jest zastępowana z reguły przez "c" zmiękczone przez "i". W języku wilamowskim brzmi jak głoska Cz w języku polskim. W języku serbsko-chorwackim grafem "ć" pojawił się właśnie jako zapożyczenie z alfabetu polskiego w XIX w.

Alfabet

Alfabet to najpopularniejszy system zapisywania mowy, którego nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta. Jest to fonetyczny system pisma, w którym każdy znak (zwany literą) odpowiada zasadniczo jednemu dźwiękowi – głosce (samogłosce lub spółgłosce). W tym rozumieniu alfabety są różne, gdy ich zasadnicze zestawy liter różnią się krojem pomiędzy sobą, np. alfabet grecki, alfabet łaciński i alfabet cyrylicki są różne, a alfabet polski i alfabet niemiecki są tylko wariantami alfabetu łacińskiego. To rozumienie terminu "alfabet" jest równoznaczne z terminem "pismo" (np. pismo łacińskie = alfabet łaciński). W takim rozumieniu alfabet odróżnia się zarówno od pism niefonetycznych (ideograficznych lub mieszanych), jak i od innych typów pism fonetycznych (jak: abdżad, abugida i sylabariusz). Te pozostałe rodzaje pism fonetycznych, również niekiedy bywają nazywane alfabetami, co nie jest całkiem poprawne. Alfabetem na przykład nie jest pismo ideograficzne lub pismo złożone, (np. pismo chińskie, czy też hieroglify) ani pismo sylabyczne (np. pismo japońskie).
Alfabety dzielą się na:

  • linearne (każda następna litera w słowie zapisywana jest w jednej linii z literą poprzedzającą; jak w alfabecie łacińskim),
  • nielinearne (samodzielne litery, składające się na jedną sylabę, układane są w grupy tworzące kwadraty, a dopiero sylaby zapisywane są w jednej linii, jedna po drugiej; jedynym żywym przykładem jest alfabet koreański czyli hangul).

Alfabety dzielą się też na dwuszeregowe i jednoszeregowe, ze względu na to, czy posiadają systemy małych i wielkich liter (np. alfabet łaciński, grecki, cyrylicki i ormiański) czy też tylko jeden system liter (np. alfabet gruziński, koreański, syryjski, koptyjski, gocki, runiczny i inne alfabety historyczne, dziś martwe).
Alfabet narodowy to zestaw liter i innych, uzupełniających znaków pisma, używany dla danego języka lub narodu, ułożony w tradycyjnym, ustalonym porządku. W tym rozumieniu alfabety są różne, choć stanowią warianty narodowe tego samego pisma alfabetycznego, gdy posiadają własne, odrębne znaki, np. alfabet polski różni się od alfabetu niemieckiego, gdyż (zasadniczo) nie używa liter v i q, oraz wcale nie używa liter ä, ö i ß, a za to używa liter ą, ł i ź, których nie używa alfabet niemiecki. Natomiast alfabet angielski nie różni się od poklasycznego alfabetu łacińskiego, gdyż (zasadniczo) używa tylko tych samych 26 liter. W tym sensie mówi się, że alfabety to zamknięte systemy pisma – liczba występujących w nich znaków zmienia się bardzo rzadko, a zmiany (dodanie znaków, usunięcie znaków) prowadzą do powstania nowego alfabetu. Z licznymi alfabetami narodowymi mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku pisma łacińskiego i pisma cyrylickiego (cyrylicy).
Podobnie terminem "alfabet" określa się inne sposoby przekazywania informacji na odległość, nie będące systemami pisma:

  • flagowy,
  • semaforowy,
  • Morse'a,
  • palcowy.

Alfabet polski, zwany dawniej: abecadło to alfabet używany do zapisu języka polskiego. Oparty jest on na alfabecie łacińskim i składa się obecnie z 32 liter (dużych i małych), w tym z sześciu liter ze znakami diaktrycznymi - czyli tak zwanych "polskich liter" używanych wyłacznie w języku polskim.

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Oficjalnie litery z alfabetu łacińskiego: Q, V i X nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych. Rada Języka Polskiego uzasadnia, iż brzmienie wszystkich, nawet nowo wymyślanych, wyrazów w języku polskim da się zapisać zgodnie z regułami polskiej ortografii tylko za pomocą 32 liter, bez użycia liter X, V i Q. Niemniej, te trzy łacińskie litery towarzyszą językowi polskiemu w wyrazach obcych i obcojęzycznych, przekształcając się zazwyczaj w litery polskiego alfabetu w miarę powszednienia stosowania wyrazów zawierających te litery.

Ciekawostka: Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag." zawiera wszystkie litery polskiego alfabetu, każdą dokładnie raz.

Poniżej zaprezentowano statystyczną, procentową częstotliwość występowania poszczególnych liter w języku polskim:

aąbcćde
8,91%0,99%1,47%3,96%0,40%3,25%7,66%
ęfghijk
1,11%0,30%1,42%1,08%8,21%2,28%3,51%
lłmnńoó
2,10%1,82%2,80%5,52%0,20%7,75%0,85%
pqrsśtu
3,13%0,14%4,69%4,32%0,66%3,98%2,50%
vwxyzźż
0,04%4,65%0,02%3,76%5,64%0,06%0,83%
Jak widać z zestawienia, najczęściej używaną literą w języku polskim jest litera "a", natomiast najrzadszą jest litera "x".


Opracownie własne na podstawie materiałów w:
http://pl.wikipedia.org