BLOK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BLOK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BLOK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 25. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BLOK to:

mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.)BLOK to:

urządzenia spełniające określone funkcje; zestaw takich urządzeń (na 4 lit.)BLOK to:

duży krążek, bloczek (na 4 lit.)BLOK to:

duża, kształtna, regularna bryła (na 4 lit.)BLOK to:

zeszyt do prac plastycznych (na 4 lit.)BLOK to:

zbiór jednorodnych elementów tworzących całość (na 4 lit.)BLOK to:

kilka audycji radiowych, programów telewizyjnych, także kilka referatów, artykułów na podobny temat, tworzących określoną całość (na 4 lit.)BLOK to:

blok kontynentalny (na 4 lit.)BLOK to:

związek państw, partii, a także ugrupowań politycznych (na 4 lit.)BLOK to:

podstawowy element blokady kolejowej; zamek uruchamiany zdalnie z nastawni (na 4 lit.)BLOK to:

barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej (na 4 lit.)BLOK to:

w informatyce: część programu zawierająca deklaracje zmiennych (na 4 lit.)BLOK to:

przeszkoda w przewodzeniu bodźców nerwowych, zwłaszcza w układzie przedsionkowo-komorowym serca (na 4 lit.)BLOK to:

w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking (na 4 lit.)BLOK to:

blok startowy (na 4 lit.)BLOK to:

oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.)BLOK to:

część budynku wydzielona ze względu na pełnioną funkcję (na 4 lit.)BLOK to:

objaw jąkania polegający na niewłaściwym wstrzymaniu wymowy głosek zwartych oraz przepływu powietrza, często powiązany z zesztywnieniem języka, ust oraz strun głosowych (na 4 lit.)BLOK to:

ludzie znajdujący się w bloku, mieszkańcy bloku (na 4 lit.)BLOK to:

krążek linowy wraz z obudową (na 4 lit.)BLOK to:

podstawowy element blokady kolejowej; zamek w urządzeniu nastawczym lub sygnalizacyjnym (na 4 lit.)BLOK to:

(akumulatorowy) wielokomorowe naczynie przeznaczone do umieszczenia w komorach zestawy płyt akumulatorowych (na 4 lit.)BLOK to:

(konstrukcyjny) zespół konstrukcyjny zbudowany z elementów połączonych nierozłącznie (na 4 lit.)BLOK to:

w górnictwie tama podsadzkowa stanowiąca ocios sztucznego wyrobiska (na 4 lit.)BLOK to:

poeta rosyjski, przedstawiciel symbolizmu (1880-1921), liryki, poematy; „Dwunastu” (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BLOK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BLOK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BLOK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BLOK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BLOK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOK mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.)
BLOK urządzenia spełniające określone funkcje; zestaw takich urządzeń (na 4 lit.)
BLOK duży krążek, bloczek (na 4 lit.)
BLOK duża, kształtna, regularna bryła (na 4 lit.)
BLOK zeszyt do prac plastycznych (na 4 lit.)
BLOK zbiór jednorodnych elementów tworzących całość (na 4 lit.)
BLOK kilka audycji radiowych, programów telewizyjnych, także kilka referatów, artykułów na podobny temat, tworzących określoną całość (na 4 lit.)
BLOK blok kontynentalny (na 4 lit.)
BLOK związek państw, partii, a także ugrupowań politycznych (na 4 lit.)
BLOK podstawowy element blokady kolejowej; zamek uruchamiany zdalnie z nastawni (na 4 lit.)
BLOK barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej (na 4 lit.)
BLOK w informatyce: część programu zawierająca deklaracje zmiennych (na 4 lit.)
BLOK przeszkoda w przewodzeniu bodźców nerwowych, zwłaszcza w układzie przedsionkowo-komorowym serca (na 4 lit.)
BLOK w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking (na 4 lit.)
BLOK blok startowy (na 4 lit.)
BLOK oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.)
BLOK część budynku wydzielona ze względu na pełnioną funkcję (na 4 lit.)
BLOK objaw jąkania polegający na niewłaściwym wstrzymaniu wymowy głosek zwartych oraz przepływu powietrza, często powiązany z zesztywnieniem języka, ust oraz strun głosowych (na 4 lit.)
BLOK ludzie znajdujący się w bloku, mieszkańcy bloku (na 4 lit.)
BLOK krążek linowy wraz z obudową (na 4 lit.)
BLOK podstawowy element blokady kolejowej; zamek w urządzeniu nastawczym lub sygnalizacyjnym (na 4 lit.)
BLOK (akumulatorowy) wielokomorowe naczynie przeznaczone do umieszczenia w komorach zestawy płyt akumulatorowych (na 4 lit.)
BLOK (konstrukcyjny) zespół konstrukcyjny zbudowany z elementów połączonych nierozłącznie (na 4 lit.)
BLOK w górnictwie tama podsadzkowa stanowiąca ocios sztucznego wyrobiska (na 4 lit.)
BLOK poeta rosyjski, przedstawiciel symbolizmu (1880-1921), liryki, poematy; „Dwunastu” (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BLOK

BLOK
mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.).
BLOK
urządzenia spełniające określone funkcje; zestaw takich urządzeń (na 4 lit.).
BLOK
duży krążek, bloczek (na 4 lit.).
BLOK
duża, kształtna, regularna bryła (na 4 lit.).
BLOK
zeszyt do prac plastycznych (na 4 lit.).
BLOK
zbiór jednorodnych elementów tworzących całość (na 4 lit.).
BLOK
kilka audycji radiowych, programów telewizyjnych, także kilka referatów, artykułów na podobny temat, tworzących określoną całość (na 4 lit.).
BLOK
blok kontynentalny (na 4 lit.).
BLOK
związek państw, partii, a także ugrupowań politycznych (na 4 lit.).
BLOK
podstawowy element blokady kolejowej; zamek uruchamiany zdalnie z nastawni (na 4 lit.).
BLOK
barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej (na 4 lit.).
BLOK
w informatyce: część programu zawierająca deklaracje zmiennych (na 4 lit.).
BLOK
przeszkoda w przewodzeniu bodźców nerwowych, zwłaszcza w układzie przedsionkowo-komorowym serca (na 4 lit.).
BLOK
w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking (na 4 lit.).
BLOK
blok startowy (na 4 lit.).
BLOK
oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.).
BLOK
część budynku wydzielona ze względu na pełnioną funkcję (na 4 lit.).
BLOK
objaw jąkania polegający na niewłaściwym wstrzymaniu wymowy głosek zwartych oraz przepływu powietrza, często powiązany z zesztywnieniem języka, ust oraz strun głosowych (na 4 lit.).
BLOK
ludzie znajdujący się w bloku, mieszkańcy bloku (na 4 lit.).
BLOK
krążek linowy wraz z obudową (na 4 lit.).
BLOK
podstawowy element blokady kolejowej; zamek w urządzeniu nastawczym lub sygnalizacyjnym (na 4 lit.).
BLOK
(akumulatorowy) wielokomorowe naczynie przeznaczone do umieszczenia w komorach zestawy płyt akumulatorowych (na 4 lit.).
BLOK
(konstrukcyjny) zespół konstrukcyjny zbudowany z elementów połączonych nierozłącznie (na 4 lit.).
BLOK
w górnictwie tama podsadzkowa stanowiąca ocios sztucznego wyrobiska (na 4 lit.).
BLOK
poeta rosyjski, przedstawiciel symbolizmu (1880-1921), liryki, poematy; „Dwunastu” (na 4 lit.).

Oprócz BLOK sprawdź również:

Komentarze - BLOK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast