LEJEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania LEJEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "LEJEK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

LEJEK to:

przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.)LEJEK to:

Clitocybe - rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)LEJEK to:

ukształtowanie terenu w formie dołu; wgłębienie (na 5 lit.)LEJEK to:

anatomiczna część międzymózgowia, proksymalnie będąca przedłużeniem guza popielatego, natomiast dystalnie przechodząca w tylny płat przysadki (na 5 lit.)LEJEK to:

ktoś (zwykle dziecko lub zwierzę), kto dużo sika, nie umie powstrzymać moczu (na 5 lit.)LEJEK to:

Clitocybe gibba - gatunek grzyba z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)LEJEK to:

Gomphus clavatus (Pers.) Gray - gatunek grzyba należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae); w Polsce bardzo rzadki i prawnie chroniony (na 5 lit.)LEJEK to:

rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.)LEJEK to:

używany przy wlewaniu płynu do butelki (na 5 lit.)LEJEK to:

przydatny przy przelewaniu cieczy (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "LEJEK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

LEJEK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEJEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek LEJEK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego LEJEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJEK przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.)
LEJEK Clitocybe - rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)
LEJEK ukształtowanie terenu w formie dołu; wgłębienie (na 5 lit.)
LEJEK anatomiczna część międzymózgowia, proksymalnie będąca przedłużeniem guza popielatego, natomiast dystalnie przechodząca w tylny płat przysadki (na 5 lit.)
LEJEK ktoś (zwykle dziecko lub zwierzę), kto dużo sika, nie umie powstrzymać moczu (na 5 lit.)
LEJEK Clitocybe gibba - gatunek grzyba z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)
LEJEK Gomphus clavatus (Pers.) Gray - gatunek grzyba należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae); w Polsce bardzo rzadki i prawnie chroniony (na 5 lit.)
LEJEK rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.)
LEJEK używany przy wlewaniu płynu do butelki (na 5 lit.)
LEJEK przydatny przy przelewaniu cieczy (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - LEJEK

LEJEK
przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.).
LEJEK
Clitocybe - rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych (na 5 lit.).
LEJEK
ukształtowanie terenu w formie dołu; wgłębienie (na 5 lit.).
LEJEK
anatomiczna część międzymózgowia, proksymalnie będąca przedłużeniem guza popielatego, natomiast dystalnie przechodząca w tylny płat przysadki (na 5 lit.).
LEJEK
ktoś (zwykle dziecko lub zwierzę), kto dużo sika, nie umie powstrzymać moczu (na 5 lit.).
LEJEK
Clitocybe gibba - gatunek grzyba z rodziny gąskowatych (na 5 lit.).
LEJEK
Gomphus clavatus (Pers.) Gray - gatunek grzyba należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae); w Polsce bardzo rzadki i prawnie chroniony (na 5 lit.).
LEJEK
rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.).
LEJEK
używany przy wlewaniu płynu do butelki (na 5 lit.).
LEJEK
przydatny przy przelewaniu cieczy (na 5 lit.).

Oprócz LEJEK sprawdź również:

Komentarze - LEJEK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x