OCZKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania OCZKO

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "OCZKO" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 21. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

OCZKO to:

małe oko, oko małego dziecka (na 5 lit.)OCZKO to:

metalowe kółeczko, łączące różne elementy, przez które można coś przewlec (na 5 lit.)OCZKO to:

kamień szlachetny wprawiony w biżuterię, zwłaszcza z pierścionek lub kolczyk (na 5 lit.)OCZKO to:

ktoś, kto jest przez kogoś innego szczególnie lubiany, kochany, ceniony (na 5 lit.)OCZKO to:

naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.)OCZKO to:

prosta gra karciana, polegająca na dobieraniu kolejnych kart dotąd, aby osiągnąć wartość liczbową posiadanych kart jak najbliższą (ale nie większą niż) 21 (na 5 lit.)OCZKO to:

kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu (na 5 lit.)OCZKO to:

układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów (na 5 lit.)OCZKO to:

kropka na kostce liczona jako punkt (na 5 lit.)OCZKO to:

przy szczepieniu roślin: pączek rośliny szlachetnej zaszczepiony na podkładzie (na 5 lit.)OCZKO to:

pętelka z włóczki itp., najmniejszy element w splocie dzianiny (na 5 lit.)OCZKO to:

kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki (na 5 lit.)OCZKO to:

pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów, przyoczko (na 5 lit.)OCZKO to:

miejsce na powierzchni bulwy ziemniaka, z którego wyrasta kiełek (na 5 lit.)OCZKO to:

coś, co jest dla kogoś wyjątkowo istotne, o co się dba, pielęgnuje się to (na 5 lit.)OCZKO to:

niedosłowna wypowiedź lub podobny komunikat (na 5 lit.)OCZKO to:

jeden z twórców medycyny polskiej (1537-1599); lekarz S. Batorego, Zygmunta III Wazy (na 5 lit.)OCZKO to:

otwór sita lub siatki (na 5 lit.)OCZKO to:

wodne - w ogrodzie (na 5 lit.)OCZKO to:

'leci' w pończochach (na 5 lit.)OCZKO to:

pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "OCZKO". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

OCZKO nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OCZKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek OCZKO - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego OCZKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCZKO małe oko, oko małego dziecka (na 5 lit.)
OCZKO metalowe kółeczko, łączące różne elementy, przez które można coś przewlec (na 5 lit.)
OCZKO kamień szlachetny wprawiony w biżuterię, zwłaszcza z pierścionek lub kolczyk (na 5 lit.)
OCZKO ktoś, kto jest przez kogoś innego szczególnie lubiany, kochany, ceniony (na 5 lit.)
OCZKO naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.)
OCZKO prosta gra karciana, polegająca na dobieraniu kolejnych kart dotąd, aby osiągnąć wartość liczbową posiadanych kart jak najbliższą (ale nie większą niż) 21 (na 5 lit.)
OCZKO kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu (na 5 lit.)
OCZKO układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów (na 5 lit.)
OCZKO kropka na kostce liczona jako punkt (na 5 lit.)
OCZKO przy szczepieniu roślin: pączek rośliny szlachetnej zaszczepiony na podkładzie (na 5 lit.)
OCZKO pętelka z włóczki itp., najmniejszy element w splocie dzianiny (na 5 lit.)
OCZKO kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki (na 5 lit.)
OCZKO pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów, przyoczko (na 5 lit.)
OCZKO miejsce na powierzchni bulwy ziemniaka, z którego wyrasta kiełek (na 5 lit.)
OCZKO coś, co jest dla kogoś wyjątkowo istotne, o co się dba, pielęgnuje się to (na 5 lit.)
OCZKO niedosłowna wypowiedź lub podobny komunikat (na 5 lit.)
OCZKO jeden z twórców medycyny polskiej (1537-1599); lekarz S. Batorego, Zygmunta III Wazy (na 5 lit.)
OCZKO otwór sita lub siatki (na 5 lit.)
OCZKO wodne - w ogrodzie (na 5 lit.)
OCZKO 'leci' w pończochach (na 5 lit.)
OCZKO pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - OCZKO

OCZKO
małe oko, oko małego dziecka (na 5 lit.).
OCZKO
metalowe kółeczko, łączące różne elementy, przez które można coś przewlec (na 5 lit.).
OCZKO
kamień szlachetny wprawiony w biżuterię, zwłaszcza z pierścionek lub kolczyk (na 5 lit.).
OCZKO
ktoś, kto jest przez kogoś innego szczególnie lubiany, kochany, ceniony (na 5 lit.).
OCZKO
naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.).
OCZKO
prosta gra karciana, polegająca na dobieraniu kolejnych kart dotąd, aby osiągnąć wartość liczbową posiadanych kart jak najbliższą (ale nie większą niż) 21 (na 5 lit.).
OCZKO
kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu (na 5 lit.).
OCZKO
układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów (na 5 lit.).
OCZKO
kropka na kostce liczona jako punkt (na 5 lit.).
OCZKO
przy szczepieniu roślin: pączek rośliny szlachetnej zaszczepiony na podkładzie (na 5 lit.).
OCZKO
pętelka z włóczki itp., najmniejszy element w splocie dzianiny (na 5 lit.).
OCZKO
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki (na 5 lit.).
OCZKO
pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów, przyoczko (na 5 lit.).
OCZKO
miejsce na powierzchni bulwy ziemniaka, z którego wyrasta kiełek (na 5 lit.).
OCZKO
coś, co jest dla kogoś wyjątkowo istotne, o co się dba, pielęgnuje się to (na 5 lit.).
OCZKO
niedosłowna wypowiedź lub podobny komunikat (na 5 lit.).
OCZKO
jeden z twórców medycyny polskiej (1537-1599); lekarz S. Batorego, Zygmunta III Wazy (na 5 lit.).
OCZKO
otwór sita lub siatki (na 5 lit.).
OCZKO
wodne - w ogrodzie (na 5 lit.).
OCZKO
'leci' w pończochach (na 5 lit.).
OCZKO
pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.).

Oprócz OCZKO sprawdź również:

Komentarze - OCZKO - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast