Rymy i słowa zakończone na końcówkę: OR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszy­stkich ry­mów i wyrazów za­koń­czo­nych na koń­ców­kę: "OR", pa­su­ją­cych do Two­jego za­pyta­nia, po­sor­to­wa­na al­fa­bety­czie ro­sną­co.
Możesz również użyć wy­szu­ki­war­ki "SZU­KAJ NO­WE­GO SŁO­WA" na dole strony aby wy­szu­kać no­we wy­ra­zy.

Znaleźliśmy ty­le wy­ra­zów za­koń­czo­nych na koń­cówkę: "OR" - 1.093

abduktor

abrewiator

acetator

adaptator

adaptor

adduktor

adiafor

adiustator

administrator

admirator

adorator

adulator

aerator

aerofor

agitator

agor

agresor

akcelerator

akceptor

akompaniator

akratofor

aktor

aktywator

aktywizator

akumulator

akuzator

akwizytor

alastor

aligator

alimentator

almemor

alternator

ałunator

amator

ambasador

amboceptor

amfor

amor

amortyzator

amplifikator

anafor

analizator

androspor

anemochor

angor

anihilator

animator

antecesor

antychlor

antydetonator

antyreformator

aplanospor

aplikator

aprowizator

archaizator

armator

asekurator

asenizator

asesor

aspirator

asymilator

atomizator

atraktor

audiowizor

audytor

augustdor

auksospor

auror

autoanalizator

autokrator

autor

awiator

bachor

bajor

bandor

bandzior

baor

baroreceptor

basior

bazydiospor

behawior

beletryzator

benefaktor

binistor

biochor

biofor

bioindykator

biokatalizator

biomotor

bioprocesor

bioreaktor

biosensor

biostabilizator

biostator

bisior

bistor

blankofor

blastopor

blastospor

bootsektor

bor

bucior

bufor

castor

centrofor

cenzor

charakteryzator

chemizator

chemoreceptor

chlamidospor

chlor

chlorator

chor

chromatofor

chromofor

chutor

cibor

ciecior

cokor

confiteor

cyklomotor

cykor

cywilizator

cyzelator

czador

deemulgator

defekator

defensor

defenzor

defibrator

defibrylator

defilator

definitor

deflator

deflegmator

deflektor

degazator

degustator

dehydrator

dejonizator

dekantator

dekapilator

deklamator

deklinator

dekompresator

dekompresor

dekomunizator

dekor

dekorator

dekortykator

delator

demaskator

demineralizator

demistyfikator

demodulator

demonstrator

demoralizator

demotywator

demulgator

denaturator

denazyfikator

denitryfikator

deniwelator

denominator

denuncjator

depilator

depolaryzator

depozytor

deprawator

deprogramator

deratyzator

deskryptor

destabilizator

destruktor

destylator

destynator

deszyfrator

detektor

detonator

dewastator

dewiator

dewitryfikator

dezintegrator

dezodoryzator

dezorganizator

dezynfektor

dezyntegrator

diafor

dializator

diaspor

digitalizator

dior

diplopor

direktor

doktor

domator

dominator

donator

donor

dozator

Ze względu na du­żą ilość - 1.093 - zna­lezio­nych wy­ra­zów, ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 200 ry­mują­cych się słów. Je­żeli chcesz zo­ba­czyć wszy­stkie wy­niki, wci­śnij po­niżej przy­cisk "POKAŻ WIĘ­CEJ SŁÓW" - w za­leżno­ści od szyb­ko­ści Two­jego łą­cza ich ła­dowa­nie mo­że po­trwać "kil­ka ład­nych chwil". Aby ogra­niczyć ilość wy­ni­ków i zwię­kszyć ich pre­cyzyj­ność, po­daj wię­cej li­ter szu­ka­nej koń­cówki.

Szukana końcówka

Oprócz OR, sprawdź słowa na inną końcówkę

12 przykładowych słów na końcówkę OR

Komentarze - OR - słowa zakończone na końcówkę OR. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x