Synonimy do wyrażenia AD ACTA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: AD ACTA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia AD ACTA

AD ACTA
to inaczej:

na kiedyś, (pot.) na świętego nigdy, (pot.) na święty nigdy, na potem, na zaśPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AD ACTA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ad acta?", jest:

1. Ad acta to inaczej na kiedyś, (pot.) na świętego nigdy, (pot.) na święty nigdy, na potem, na zaś.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia AD ACTA

AD ACTA
na kiedyś, (pot.) na świętego nigdy, (pot.) na święty nigdy, na potem, na zaś

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok AD ACTA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: AD ACTA

Quantcast