Synonimy do słowa BABULINKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BABULINKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BABULINKA

BABULINKA
to inaczej:

babcia, (ekspr.) babcinka, (ekspr.) babina, (ekspr.) babinka, babka, (ekspr.) babula, (pieszcz.) babuleńka, (ekspr.) babulina, (ekspr.) babulka, (pieszcz.) babunia, (pieszcz.) babuńcia, (ekspr.) starowina, (ekspr.) starowinka, (euf.) starsza pani, (obraźl.) starucha, (pieszcz.) staruszkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

BABULINKA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa babulinka?", jest:

1. Babulinka to inaczej babcia, (ekspr.) babcinka, (ekspr.) babina, (ekspr.) babinka, babka, (ekspr.) babula, (pieszcz.) babuleńka, (ekspr.) babulina, (ekspr.) babulka, (pieszcz.) babunia, (pieszcz.) babuńcia, (ekspr.) starowina, (ekspr.) starowinka, (euf.) starsza pani, (obraźl.) starucha, (pieszcz.) staruszka .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa BABULINKA

BABULINKA
babcia, (ekspr.) babcinka, (ekspr.) babina, (ekspr.) babinka, babka, (ekspr.) babula, (pieszcz.) babuleńka, (ekspr.) babulina, (ekspr.) babulka, (pieszcz.) babunia, (pieszcz.) babuńcia, (ekspr.) starowina, (ekspr.) starowinka, (euf.) starsza pani, (obraźl.) starucha, (pieszcz.) staruszka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BABULINKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x