Synonimy do wyrażenia CHOCHLIK DRUKARSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: CHOCHLIK DRUKARSKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia CHOCHLIK DRUKARSKI

CHOCHLIK DRUKARSKI
to inaczej:

literówka, pomyłka, czeski błądPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

CHOCHLIK
to inaczej:

belzebub (poet.), bies, ciemny (książk.), czart, czort, demon, diabeł, diablę (przestarz.), diablik, lucyfer, lucyper, mefistofeles, szatan, upadły anioł (poet.), zły duch, istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)CHOCHLIK
to inaczej:

gnom, karzeł, skrzatCHOCHLIK
to inaczej:

karzeł, gnom, czart, bies, szatan, diablę, demon, czort, diabeł, zły duch, diablik, skrzatSzukaj synonimów do słowa

CHOCHLIK DRUKARSKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia chochlik drukarski?", jest:

1. Chochlik drukarski to inaczej literówka, pomyłka, czeski błąd.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia CHOCHLIK DRUKARSKI

CHOCHLIK DRUKARSKI
literówka, pomyłka, czeski błąd

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: CHOCHLIK DRUKARSKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x