Synonimy do słowa CHORY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CHORY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CHORY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CHORY
to inaczej:

anemiczny, blady, cherlawy, chorowity, chucherkowaty, chuchrowaty, cierpiący, mizerny, niezdrowy, obolały, rozbity (pot.), schorowany, słabowity, słaby, wątłyCHORY
to inaczej:

niezdrów, obłożnie chory (podrz.), przykuty do łóżka (podrz.), złożony chorobą (podrz.), niedysponowany (podrz.), niezupełnie zdrowy (podrz.), chory psychicznie (podrz.), chory umysłowo (podrz.), nienormalny (pot.) (podrz.), niespełna rozumu (podrz.), psychicznie chory (podrz.), psychicznie niezrównoważony (podrz.), umysłowo chory (podrz.), nerwicowiec (podrz.), neurotyk (podrz.)CHORY
to inaczej:

pacjent, chory na gruźlicę (podrz.), gruźlik (podrz.), cukrzyk (podrz.), diabetyk (podrz.), biorca (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)CHORY
to inaczej:

pacjent, badany, cierpiący, nosicielCHORY
to inaczej:

anemiczny, blady, cherlawy, bolący, cierpiący, chorowity, mizerny, niezdrowy, niezdrów, (rzadziej) chucherkowaty, obolały, rozbity, słaby, schorowany, słabowity, ułomny, wątłyCHORY
to inaczej:

nienormalny, (książk.) aberracyjny, szalonyCHORY
to inaczej:

niewydolnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do CHORY.

CHORY NA GRUŹLICĘ
to inaczej:

gruźlik, chory (nadrz.), pacjent (nadrz.)CHORY NA REUMATYZM
to inaczej:

reumatykCHORY PSYCHICZNIE
to inaczej:

chory umysłowo, nienormalny (pot.), niespełna rozumu, psychicznie chory, psychicznie niezrównoważony, umysłowo chory, głupi (obraźl.) (podrz.), niedorozwinięty (podrz.), opóźniony (pot.) (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), obłąkany (podrz.), opętany (podrz.), opętańczy (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), postrzelony (pot.) (podrz.), stuknięty (pot.) (podrz.), szajbnięty (pot.) (podrz.), szaleńczy (podrz.), szalony (podrz.), świrnięty (pot.) (podrz.), trzepnięty (pot.) (podrz.), walnięty (pot.) (podrz.), wariacki (pot.) (podrz.), zbzikowany (pot.) (podrz.), zdziwaczały (podrz.), zwariowany (podrz.), czubek (pot.) (podrz.), maniak (podrz.), opętaniec (podrz.), opętany (podrz.), pomyleniec (podrz.), postrzeleniec (podrz.), psychol (pot.) (podrz.), szajbus (pot.) (podrz.), szaleniec (podrz.), szalony (podrz.), świr (podrz.), wariat (podrz.), psychopata (podrz.), paranoik (podrz.), psychotyk (podrz.), niepoczytalny (podrz.)CHORY UMYSŁOWO
to inaczej:

chory psychicznie, nienormalny (pot.), niespełna rozumu, psychicznie chory, psychicznie niezrównoważony, umysłowo chory, głupi (obraźl.) (podrz.), niedorozwinięty (podrz.), opóźniony (pot.) (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), obłąkany (podrz.), opętany (podrz.), opętańczy (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), postrzelony (pot.) (podrz.), stuknięty (pot.) (podrz.), szajbnięty (pot.) (podrz.), szaleńczy (podrz.), szalony (podrz.), świrnięty (pot.) (podrz.), trzepnięty (pot.) (podrz.), walnięty (pot.) (podrz.), wariacki (pot.) (podrz.), zbzikowany (pot.) (podrz.), zdziwaczały (podrz.), zwariowany (podrz.), czubek (pot.) (podrz.), maniak (podrz.), opętaniec (podrz.), opętany (podrz.), pomyleniec (podrz.), postrzeleniec (podrz.), psychol (pot.) (podrz.), szajbus (pot.) (podrz.), szaleniec (podrz.), szalony (podrz.), świr (podrz.), wariat (podrz.), psychopata (podrz.), paranoik (podrz.), psychotyk (podrz.), niepoczytalny (podrz.)OBŁOŻNIE CHORY
to inaczej:

przykuty do łóżka, złożony chorobąPSYCHICZNIE CHORY
to inaczej:

chory psychicznie, chory umysłowo, nienormalny (pot.), niespełna rozumu, psychicznie niezrównoważony, umysłowo chory, głupi (obraźl.) (podrz.), niedorozwinięty (podrz.), opóźniony (pot.) (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), obłąkany (podrz.), opętany (podrz.), opętańczy (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), postrzelony (pot.) (podrz.), stuknięty (pot.) (podrz.), szajbnięty (pot.) (podrz.), szaleńczy (podrz.), szalony (podrz.), świrnięty (pot.) (podrz.), trzepnięty (pot.) (podrz.), walnięty (pot.) (podrz.), wariacki (pot.) (podrz.), zbzikowany (pot.) (podrz.), zdziwaczały (podrz.), zwariowany (podrz.), czubek (pot.) (podrz.), maniak (podrz.), opętaniec (podrz.), opętany (podrz.), pomyleniec (podrz.), postrzeleniec (podrz.), psychol (pot.) (podrz.), szajbus (pot.) (podrz.), szaleniec (podrz.), szalony (podrz.), świr (podrz.), wariat (podrz.), psychopata (podrz.), paranoik (podrz.), psychotyk (podrz.), niepoczytalny (podrz.)UMYSŁOWO CHORY
to inaczej:

chory psychicznie, chory umysłowo, nienormalny (pot.), niespełna rozumu, psychicznie chory, psychicznie niezrównoważony, głupi (obraźl.) (podrz.), niedorozwinięty (podrz.), opóźniony (pot.) (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), obłąkany (podrz.), opętany (podrz.), opętańczy (podrz.), pomylony (pot.) (podrz.), postrzelony (pot.) (podrz.), stuknięty (pot.) (podrz.), szajbnięty (pot.) (podrz.), szaleńczy (podrz.), szalony (podrz.), świrnięty (pot.) (podrz.), trzepnięty (pot.) (podrz.), walnięty (pot.) (podrz.), wariacki (pot.) (podrz.), zbzikowany (pot.) (podrz.), zdziwaczały (podrz.), zwariowany (podrz.), czubek (pot.) (podrz.), maniak (podrz.), opętaniec (podrz.), opętany (podrz.), pomyleniec (podrz.), postrzeleniec (podrz.), psychol (pot.) (podrz.), szajbus (pot.) (podrz.), szaleniec (podrz.), szalony (podrz.), świr (podrz.), wariat (podrz.), psychopata (podrz.), paranoik (podrz.), psychotyk (podrz.), niepoczytalny (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

CHORY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa chory?", są:

1. Chory to inaczej anemiczny, blady, cherlawy, chorowity, chucherkowaty, chuchrowaty, cierpiący, mizerny, niezdrowy, obolały, rozbity (pot.), schorowany, słabowity, słaby, wątły.
2. Chory to inaczej niezdrów, obłożnie chory (podrz.), przykuty do łóżka (podrz.), złożony chorobą (podrz.), niedysponowany (podrz.), niezupełnie zdrowy (podrz.), chory psychicznie (podrz.), chory umysłowo (podrz.), nienormalny (pot.) (podrz.), niespełna rozumu (podrz.), psychicznie chory (podrz.), psychicznie niezrównoważony (podrz.), umysłowo chory (podrz.), nerwicowiec (podrz.), neurotyk (podrz.).
3. Chory to inaczej pacjent, chory na gruźlicę (podrz.), gruźlik (podrz.), cukrzyk (podrz.), diabetyk (podrz.), biorca (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
4. Chory to inaczej pacjent, badany, cierpiący, nosiciel.
5. Chory to inaczej anemiczny, blady, cherlawy, bolący, cierpiący, chorowity, mizerny, niezdrowy, niezdrów, (rzadziej) chucherkowaty, obolały, rozbity, słaby, schorowany, słabowity, ułomny, wątły.
6. Chory to inaczej nienormalny, (książk.) aberracyjny, szalony.
7. Chory to inaczej niewydolny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa CHORY

CHORY
anemiczny, blady, cherlawy, chorowity, chucherkowaty, chuchrowaty, cierpiący, mizerny, niezdrowy, obolały, rozbity (pot.), schorowany, słabowity, słaby, wątły
CHORY
niezdrów, obłożnie chory (podrz.), przykuty do łóżka (podrz.), złożony chorobą (podrz.), niedysponowany (podrz.), niezupełnie zdrowy (podrz.), chory psychicznie (podrz.), chory umysłowo (podrz.), nienormalny (pot.) (podrz.), niespełna rozumu (podrz.), psychicznie chory (podrz.), psychicznie niezrównoważony (podrz.), umysłowo chory (podrz.), nerwicowiec (podrz.), neurotyk (podrz.)
CHORY
pacjent, chory na gruźlicę (podrz.), gruźlik (podrz.), cukrzyk (podrz.), diabetyk (podrz.), biorca (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
CHORY
pacjent, badany, cierpiący, nosiciel
CHORY
anemiczny, blady, cherlawy, bolący, cierpiący, chorowity, mizerny, niezdrowy, niezdrów, (rzadziej) chucherkowaty, obolały, rozbity, słaby, schorowany, słabowity, ułomny, wątły
CHORY
nienormalny, (książk.) aberracyjny, szalony
CHORY
niewydolny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok CHORY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CHORY

Quantcast