Synonimy do słowa CZEPIALSTWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CZEPIALSTWO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CZEPIALSTWO

CZEPIALSTWO
to inaczej:

czepianie się, (pot.) upierdliwość, wytykanie, narzekanie, malkontenctwo, krytykanctwoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

CZEPIALSTWO inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa czepialstwo?", jest:

1. Czepialstwo to inaczej czepianie się, (pot.) upierdliwość, wytykanie, narzekanie, malkontenctwo, krytykanctwo.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa CZEPIALSTWO

CZEPIALSTWO
czepianie się, (pot.) upierdliwość, wytykanie, narzekanie, malkontenctwo, krytykanctwo

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok CZEPIALSTWO

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CZEPIALSTWO

Quantcast