Synonimy do wyrażenia DAWNO TEMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DAWNO TEMU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DAWNO TEMU

DAWNO TEMU
to inaczej:

kiedyś, onegdaj (przestarz.), ongi, ongiś, pewnego razu, swego czasuPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DAWNO TEMU.

DAWNO
to inaczej:

drzewiej (przestarz.), kiedyś, niegdyś, onegdaj (przestarz.), ongi, ongiśDAWNO
to inaczej:

niegdyś, (książk.) ongiś, przed laty, dawnymi czasyDAWNO
to inaczej:

od dawnaSzukaj synonimów do słowa

DAWNO TEMU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia dawno temu?", jest:

1. Dawno temu to inaczej kiedyś, onegdaj (przestarz.), ongi, ongiś, pewnego razu, swego czasu.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DAWNO TEMU

DAWNO TEMU
kiedyś, onegdaj (przestarz.), ongi, ongiś, pewnego razu, swego czasu

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DAWNO TEMU

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DAWNO TEMU

Quantcast