Synonimy do słowa DYSKRETNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DYSKRETNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DYSKRETNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DYSKRETNY
to inaczej:

baczny, czujny, ostrożny, uważny, bardzo uważny (podrz.), dociekliwy (podrz.), wnikliwy (podrz.)DYSKRETNY
to inaczej:

działający niepostrzeżenie, nieoficjalny (euf.), niezauważalny, podstępny, pokątny, potajemny, skryty, tajemniczy, ukradkowy (pot.), zakulisowyDYSKRETNY
to inaczej:

pokątny, tajemniczy, niejawny, półjawny, konfidencjonalny, spiskowy, prywatny, niezauważalny, sekretny, konspiracyjny, zawoalowany, utajniony, zastrzeżony, ukradkowy, skryty, nieformalny, tajny, skrywany, nieoficjalny, poufny, potajemny, zakulisowyDYSKRETNY
to inaczej:

dyplomatyczny, tajemniczy, powściągliwy, kulturalny, oględny, dżentelmeński, godny zaufania, skryty, taktowny, ostrożnyDYSKRETNY
to inaczej:

bezobjawowy, delikatny, minimalny, niedostrzegalny, nieuchwytny, niewielki, niewyczuwalny, niezauważalny, nieznaczny, słaby, skromny, subtelny, śladowy, znikomy, ukradkowy, porozumiewawczy, intymny, kameralny, lekki, niewyraźny, nikły, symbolicznyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DYSKRETNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dyskretny?", są:

1. Dyskretny to inaczej baczny, czujny, ostrożny, uważny, bardzo uważny (podrz.), dociekliwy (podrz.), wnikliwy (podrz.).
2. Dyskretny to inaczej działający niepostrzeżenie, nieoficjalny (euf.), niezauważalny, podstępny, pokątny, potajemny, skryty, tajemniczy, ukradkowy (pot.), zakulisowy.
3. Dyskretny to inaczej pokątny, tajemniczy, niejawny, półjawny, konfidencjonalny, spiskowy, prywatny, niezauważalny, sekretny, konspiracyjny, zawoalowany, utajniony, zastrzeżony, ukradkowy, skryty, nieformalny, tajny, skrywany, nieoficjalny, poufny, potajemny, zakulisowy.
4. Dyskretny to inaczej dyplomatyczny, tajemniczy, powściągliwy, kulturalny, oględny, dżentelmeński, godny zaufania, skryty, taktowny, ostrożny.
5. Dyskretny to inaczej bezobjawowy, delikatny, minimalny, niedostrzegalny, nieuchwytny, niewielki, niewyczuwalny, niezauważalny, nieznaczny, słaby, skromny, subtelny, śladowy, znikomy, ukradkowy, porozumiewawczy, intymny, kameralny, lekki, niewyraźny, nikły, symboliczny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa DYSKRETNY

DYSKRETNY
baczny, czujny, ostrożny, uważny, bardzo uważny (podrz.), dociekliwy (podrz.), wnikliwy (podrz.)
DYSKRETNY
działający niepostrzeżenie, nieoficjalny (euf.), niezauważalny, podstępny, pokątny, potajemny, skryty, tajemniczy, ukradkowy (pot.), zakulisowy
DYSKRETNY
pokątny, tajemniczy, niejawny, półjawny, konfidencjonalny, spiskowy, prywatny, niezauważalny, sekretny, konspiracyjny, zawoalowany, utajniony, zastrzeżony, ukradkowy, skryty, nieformalny, tajny, skrywany, nieoficjalny, poufny, potajemny, zakulisowy
DYSKRETNY
dyplomatyczny, tajemniczy, powściągliwy, kulturalny, oględny, dżentelmeński, godny zaufania, skryty, taktowny, ostrożny
DYSKRETNY
bezobjawowy, delikatny, minimalny, niedostrzegalny, nieuchwytny, niewielki, niewyczuwalny, niezauważalny, nieznaczny, słaby, skromny, subtelny, śladowy, znikomy, ukradkowy, porozumiewawczy, intymny, kameralny, lekki, niewyraźny, nikły, symboliczny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DYSKRETNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x