Synonimy do słowa DYSKUTOWANIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DYSKUTOWANIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DYSKUTOWANIE

DYSKUTOWANIE
to inaczej:

deliberowanie (przestarz.), rozważanie, debata (podrz.), dyskusja (podrz.), dysputa (podrz.), narada (podrz.), polemika (podrz.), publiczna dyskusja (podrz.), dyskurs (podrz.), dyskusja naukowa (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do DYSKUTOWANIE.

Szukaj synonimów do słowa

DYSKUTOWANIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dyskutowanie?", jest:

1. Dyskutowanie to inaczej deliberowanie (przestarz.), rozważanie, debata (podrz.), dyskusja (podrz.), dysputa (podrz.), narada (podrz.), polemika (podrz.), publiczna dyskusja (podrz.), dyskurs (podrz.), dyskusja naukowa (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa DYSKUTOWANIE

DYSKUTOWANIE
deliberowanie (przestarz.), rozważanie, debata (podrz.), dyskusja (podrz.), dysputa (podrz.), narada (podrz.), polemika (podrz.), publiczna dyskusja (podrz.), dyskurs (podrz.), dyskusja naukowa (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DYSKUTOWANIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DYSKUTOWANIE

x