Synonimy do słowa DZIECINKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DZIECINKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DZIECINKA

DZIECINKA
to inaczej:

szkrab, malec, pędrak, berbeć, bąk, dziewczynka, fąfel, chłopczyk, brzdąc, maluch, smyk, bobas, dzidziuś, dzieciaczek, dzieciuchPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DZIECINKA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dziecinka?", jest:

1. Dziecinka to inaczej szkrab, malec, pędrak, berbeć, bąk, dziewczynka, fąfel, chłopczyk, brzdąc, maluch, smyk, bobas, dzidziuś, dzieciaczek, dzieciuch.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa DZIECINKA

DZIECINKA
szkrab, malec, pędrak, berbeć, bąk, dziewczynka, fąfel, chłopczyk, brzdąc, maluch, smyk, bobas, dzidziuś, dzieciaczek, dzieciuch

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DZIECINKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x