Synonimy do słowa FARMAZON

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FARMAZON.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FARMAZON

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FARMAZON
to inaczej:

(książk.) androny, (pot.) banialuki, (pot.) brednie, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (pot.) głupoty, (pot.) głupstwa, (pot.) kocopoły, (pot.) pierdołyFARMAZON
to inaczej:

(pot.) bajer, fałsz, (pot.) kit, kłamstwo, krętactwo, (pot.) lipa, łgarstwo, mydlenie oczu, nieprawda, oszczerstwo, oszustwo, (pot.) ściema, (pot.) trele-morele, niestworzone rzeczy, trzy po trzy, (pot.) głodne kawałki, herezja, niedorzeczność, absurd, bajęda, nonsens, bezsens, bujda, bajanie, gadanina, bajka, bezładność, mówienie od rzeczy, niespójność, dygresje, rozwlekłość, dywagacjePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do FARMAZON.

Szukaj synonimów do słowa

FARMAZON inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa farmazon?", są:

1. Farmazon to inaczej (książk.) androny, (pot.) banialuki, (pot.) brednie, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (pot.) głupoty, (pot.) głupstwa, (pot.) kocopoły, (pot.) pierdoły.
2. Farmazon to inaczej (pot.) bajer, fałsz, (pot.) kit, kłamstwo, krętactwo, (pot.) lipa, łgarstwo, mydlenie oczu, nieprawda, oszczerstwo, oszustwo, (pot.) ściema, (pot.) trele-morele, niestworzone rzeczy, trzy po trzy, (pot.) głodne kawałki, herezja, niedorzeczność, absurd, bajęda, nonsens, bezsens, bujda, bajanie, gadanina, bajka, bezładność, mówienie od rzeczy, niespójność, dygresje, rozwlekłość, dywagacje.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa FARMAZON

FARMAZON
(książk.) androny, (pot.) banialuki, (pot.) brednie, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (pot.) głupoty, (pot.) głupstwa, (pot.) kocopoły, (pot.) pierdoły
FARMAZON
(pot.) bajer, fałsz, (pot.) kit, kłamstwo, krętactwo, (pot.) lipa, łgarstwo, mydlenie oczu, nieprawda, oszczerstwo, oszustwo, (pot.) ściema, (pot.) trele-morele, niestworzone rzeczy, trzy po trzy, (pot.) głodne kawałki, herezja, niedorzeczność, absurd, bajęda, nonsens, bezsens, bujda, bajanie, gadanina, bajka, bezładność, mówienie od rzeczy, niespójność, dygresje, rozwlekłość, dywagacje

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FARMAZON

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FARMAZON

x