Synonimy do wyrażenia GRA LICZBOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: GRA LICZBOWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia GRA LICZBOWA

GRA LICZBOWA
to inaczej:

gra liczbowa, lotek (pot.) (podrz.), lotto (podrz.), totolotek (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

GRA
to inaczej:

rozrywka, uciecha, zabawa, łamigłówka (podrz.), zagadka (podrz.), dowcip (podrz.), figiel (podrz.), kawał (podrz.), krotochwila (przestarz.) (podrz.), psikus (podrz.), psota (podrz.), żart (podrz.), konkurs (podrz.), quiz (podrz.), zgadywanka (podrz.), gra liczbowa (podrz.), gra planszowa (podrz.), gra losowa (podrz.), berek (podrz.), ganiany (podrz.), gonitwa (podrz.), gra logiczna (podrz.), rozrywka logiczna (podrz.), gra karciana (podrz.), gra w karty (podrz.)GRA
to inaczej:

rozgrywka, rozrywka, uciecha, zabawaGRA
to inaczej:

intepretacjaGRA KARCIANA
to inaczej:

gra w karty, poker (podrz.), brydż (podrz.), wist (podrz.), skat (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)GRA LOGICZNA
to inaczej:

rozrywka logiczna, sudoku (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)GRA LOSOWA
to inaczej:

gra losowa, audiotele (podrz.), loteria (podrz.), bingo (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)GRA PLANSZOWA
to inaczej:

gra planszowa, królewska gra (podrz.), szachy (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)GRA PODWÓJNA
to inaczej:

debel, deblGRA POLITYCZNA
to inaczej:

działalność polityczna, politykaGRA SŁÓW
to inaczej:

dwuznacznik, ekwiwok (przestarz.), kalamburGRA W KARTY
to inaczej:

gra karciana, poker (podrz.), brydż (podrz.), wist (podrz.), skat (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)GRA ZESPOŁOWA
to inaczej:

gra zespołowa, football (podrz.), futbol (podrz.), noga (pot.) (podrz.), piłka nożna (podrz.), badminton (podrz.), kometka (podrz.), koszykówka (podrz.), piłka koszykowa (podrz.), piłka ręczna (podrz.), szczypiorniak (podrz.), piłka siatkowa (podrz.), siatka (pot.) (podrz.), siatkówka (podrz.), piłka wodna (podrz.), waterpolo (podrz.), tenis (pot.) (podrz.), tenis ziemny (oficj.) (podrz.), pingpong (podrz.), tenis stołowy (oficj.) (podrz.), hokej (podrz.), sport (nadrz.)KRÓLEWSKA GRA
to inaczej:

szachy, gra planszowa (nadrz.)WARTOŚĆ LICZBOWA
to inaczej:

skalar, wielkość skalarna, pole (podrz.), temperatura (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

GRA LICZBOWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia gra liczbowa?", jest:

1. Gra liczbowa to inaczej gra liczbowa, lotek (pot.) (podrz.), lotto (podrz.), totolotek (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia GRA LICZBOWA

GRA LICZBOWA
gra liczbowa, lotek (pot.) (podrz.), lotto (podrz.), totolotek (podrz.), gra (nadrz.), rozrywka (nadrz.), uciecha (nadrz.), zabawa (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: GRA LICZBOWA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x