Synonimy do słowa ISTOTNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ISTOTNIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ISTOTNIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ISTOTNIE
to inaczej:

ano, faktycznie, naprawdę, nie inaczej, no, no tak, owszem, rzeczywiście, ściśle mówiąc, tak, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), właściwieISTOTNIE
to inaczej:

jak najbardziej (pot.), naturalnie, oczywiście, owszem, rzecz jasna, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), zaiste (przestarz.)ISTOTNIE
to inaczej:

rzeczywiście, faktycznie, w rzeczy samej, naturalnie, ściśle mówiąc, w gruncie rzeczyISTOTNIE
to inaczej:

walnie, znacząco, wydatnie, zasadniczo, kolosalnie, srodze, na serio, niebagatelnie, znaczniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ISTOTNIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa istotnie?", są:

1. Istotnie to inaczej ano, faktycznie, naprawdę, nie inaczej, no, no tak, owszem, rzeczywiście, ściśle mówiąc, tak, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), właściwie.
2. Istotnie to inaczej jak najbardziej (pot.), naturalnie, oczywiście, owszem, rzecz jasna, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), zaiste (przestarz.).
3. Istotnie to inaczej rzeczywiście, faktycznie, w rzeczy samej, naturalnie, ściśle mówiąc, w gruncie rzeczy.
4. Istotnie to inaczej walnie, znacząco, wydatnie, zasadniczo, kolosalnie, srodze, na serio, niebagatelnie, znacznie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ISTOTNIE

ISTOTNIE
ano, faktycznie, naprawdę, nie inaczej, no, no tak, owszem, rzeczywiście, ściśle mówiąc, tak, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), właściwie
ISTOTNIE
jak najbardziej (pot.), naturalnie, oczywiście, owszem, rzecz jasna, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), zaiste (przestarz.)
ISTOTNIE
rzeczywiście, faktycznie, w rzeczy samej, naturalnie, ściśle mówiąc, w gruncie rzeczy
ISTOTNIE
walnie, znacząco, wydatnie, zasadniczo, kolosalnie, srodze, na serio, niebagatelnie, znacznie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ISTOTNIE

ISTOTNIE - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ISTOTNIE

x