Synonimy do wyrażenia JEST DOZWOLONE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: JEST DOZWOLONE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia JEST DOZWOLONE

JEST DOZWOLONE
to inaczej:

można, wolnoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do JEST DOZWOLONE.

TO JEST
to inaczej:

mianowicie, to znaczyTO JEST
to inaczej:

czyli, to znaczyWSKAZANE JEST
to inaczej:

należałoby (oficj.), powinno się, pożądane byłoby (oficj.), warto, wskazane jest (oficj.)Szukaj synonimów do słowa

JEST DOZWOLONE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia jest dozwolone?", jest:

1. Jest dozwolone to inaczej można, wolno.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia JEST DOZWOLONE

JEST DOZWOLONE
można, wolno

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok JEST DOZWOLONE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: JEST DOZWOLONE

x