Synonimy do słowa KICZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KICZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KICZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KICZ
to inaczej:

badziewie, bubel (pot.), chłam, dziadostwo, fuszerka, kaszana (pot.), lichota, lipa (pot.), miernota, ramota (książk.), szajs (pot.), szmira, śmiecie, tandeta, tanizna (pot.), bazgroły (podrz.), bohomaz (podrz.), badziewie (podrz.), gówno (wulg.) (podrz.), szmelc (podrz.), złom (podrz.), bazgranina (podrz.), bazgroły (podrz.), gryzmoły (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.)KICZ
to inaczej:

bubel, dziadostwo, (pot.) szajs, (pot.) szmira, (pot.) lipa, tanizna, tandeta, (pot.) kaszana, (pot.) chłam, ramota, miernota, fuszerka, (pot.) badziewie, lichota, śmieciePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KICZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kicz?", są:

1. Kicz to inaczej badziewie, bubel (pot.), chłam, dziadostwo, fuszerka, kaszana (pot.), lichota, lipa (pot.), miernota, ramota (książk.), szajs (pot.), szmira, śmiecie, tandeta, tanizna (pot.), bazgroły (podrz.), bohomaz (podrz.), badziewie (podrz.), gówno (wulg.) (podrz.), szmelc (podrz.), złom (podrz.), bazgranina (podrz.), bazgroły (podrz.), gryzmoły (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.).
2. Kicz to inaczej bubel, dziadostwo, (pot.) szajs, (pot.) szmira, (pot.) lipa, tanizna, tandeta, (pot.) kaszana, (pot.) chłam, ramota, miernota, fuszerka, (pot.) badziewie, lichota, śmiecie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KICZ

KICZ
badziewie, bubel (pot.), chłam, dziadostwo, fuszerka, kaszana (pot.), lichota, lipa (pot.), miernota, ramota (książk.), szajs (pot.), szmira, śmiecie, tandeta, tanizna (pot.), bazgroły (podrz.), bohomaz (podrz.), badziewie (podrz.), gówno (wulg.) (podrz.), szmelc (podrz.), złom (podrz.), bazgranina (podrz.), bazgroły (podrz.), gryzmoły (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.)
KICZ
bubel, dziadostwo, (pot.) szajs, (pot.) szmira, (pot.) lipa, tanizna, tandeta, (pot.) kaszana, (pot.) chłam, ramota, miernota, fuszerka, (pot.) badziewie, lichota, śmiecie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KICZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x