Synonimy do słowa KORZYSTNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KORZYSTNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KORZYSTNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KORZYSTNY
to inaczej:

będący na rękę, pomyślny, pożądany, sprzyjający, dochodowy (podrz.), intratny (podrz.), lukratywny (podrz.), opłacający się (podrz.), opłacalny (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), przynoszący zysk (podrz.), rentowny (podrz.), zyskowny (podrz.)KORZYSTNY
to inaczej:

celowy, na miejscu, należyty, owocny, pomocny, potrzebny, pozytywny, pożądany, przydatny, wartościowy, wskazany, wspierający, zalecany, zasadny, zbawienny, będący na rękę (podrz.), pomyślny (podrz.), pożądany (podrz.), sprzyjający (podrz.), akcesoryjny (podrz.), dodatkowy (podrz.), dopływowy (podrz.), poboczny (podrz.), pomocniczy (podrz.), pomocny (przestarz.) (podrz.), posiłkowy (podrz.), subsydialny (specjalist.) (podrz.), subsydiarny (specjalist.) (podrz.), uzupełniający (podrz.), wspierający (podrz.), wspomagający (podrz.)KORZYSTNY
to inaczej:

przynoszący zysk, celowy, atrakcyjny, pożyteczny, dochodowy, pozytywny, zalecany, zasadny, wartościowy, zbawienny, owocny, opłacalny, dobroczynny, pomyślny, potrzebny, sprzyjający, nieoceniony, przychylny, wspierający, pomocny, intratny, lukratywny, kasowy, zyskowny, pożądany, należyty, popłatny, przydatnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KORZYSTNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa korzystny?", są:

1. Korzystny to inaczej będący na rękę, pomyślny, pożądany, sprzyjający, dochodowy (podrz.), intratny (podrz.), lukratywny (podrz.), opłacający się (podrz.), opłacalny (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), przynoszący zysk (podrz.), rentowny (podrz.), zyskowny (podrz.).
2. Korzystny to inaczej celowy, na miejscu, należyty, owocny, pomocny, potrzebny, pozytywny, pożądany, przydatny, wartościowy, wskazany, wspierający, zalecany, zasadny, zbawienny, będący na rękę (podrz.), pomyślny (podrz.), pożądany (podrz.), sprzyjający (podrz.), akcesoryjny (podrz.), dodatkowy (podrz.), dopływowy (podrz.), poboczny (podrz.), pomocniczy (podrz.), pomocny (przestarz.) (podrz.), posiłkowy (podrz.), subsydialny (specjalist.) (podrz.), subsydiarny (specjalist.) (podrz.), uzupełniający (podrz.), wspierający (podrz.), wspomagający (podrz.).
3. Korzystny to inaczej przynoszący zysk, celowy, atrakcyjny, pożyteczny, dochodowy, pozytywny, zalecany, zasadny, wartościowy, zbawienny, owocny, opłacalny, dobroczynny, pomyślny, potrzebny, sprzyjający, nieoceniony, przychylny, wspierający, pomocny, intratny, lukratywny, kasowy, zyskowny, pożądany, należyty, popłatny, przydatny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KORZYSTNY

KORZYSTNY
będący na rękę, pomyślny, pożądany, sprzyjający, dochodowy (podrz.), intratny (podrz.), lukratywny (podrz.), opłacający się (podrz.), opłacalny (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), przynoszący zysk (podrz.), rentowny (podrz.), zyskowny (podrz.)
KORZYSTNY
celowy, na miejscu, należyty, owocny, pomocny, potrzebny, pozytywny, pożądany, przydatny, wartościowy, wskazany, wspierający, zalecany, zasadny, zbawienny, będący na rękę (podrz.), pomyślny (podrz.), pożądany (podrz.), sprzyjający (podrz.), akcesoryjny (podrz.), dodatkowy (podrz.), dopływowy (podrz.), poboczny (podrz.), pomocniczy (podrz.), pomocny (przestarz.) (podrz.), posiłkowy (podrz.), subsydialny (specjalist.) (podrz.), subsydiarny (specjalist.) (podrz.), uzupełniający (podrz.), wspierający (podrz.), wspomagający (podrz.)
KORZYSTNY
przynoszący zysk, celowy, atrakcyjny, pożyteczny, dochodowy, pozytywny, zalecany, zasadny, wartościowy, zbawienny, owocny, opłacalny, dobroczynny, pomyślny, potrzebny, sprzyjający, nieoceniony, przychylny, wspierający, pomocny, intratny, lukratywny, kasowy, zyskowny, pożądany, należyty, popłatny, przydatny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KORZYSTNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KORZYSTNY

Quantcast