Synonimy do wyrażenia KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY

KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY
to inaczej:

batiuszka (pot.), pop, duchowny (nadrz.), duszpasterz (książk.) (nadrz.), eklezjasta (książk.) (nadrz.), ksiądz (nadrz.), księżulek (żart.) (nadrz.), księżulo (żart.) (nadrz.), osoba duchowna (oficj.) (nadrz.), przedstawiciel kleru (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY.

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
to inaczej:

cerkiew, cerkiew katedralna (podrz.), sobór (podrz.), Dom Boży (nadrz.), dom modlitwy (nadrz.), kościół (nadrz.), świątynia (nadrz.)KSIĄDZ
to inaczej:

duchowny, duszpasterz (książk.), eklezjasta (książk.), księżulek (żart.), księżulo (żart.), osoba duchowna (oficj.), przedstawiciel kleru, arcypasterz (podrz.), biskup (podrz.), dostojnik kościelny (podrz.), prałat (podrz.), paroch (podrz.), pleban (przestarz.) (podrz.), proboszcz (podrz.), brat (podrz.), ojczulek (pot.) (podrz.), zakonnik (podrz.), kardynał (podrz.), purpurat (podrz.), kaznodzieja (podrz.), katabas (podrz.), klecha (podrz.), batiuszka (pot.) (podrz.), ksiądz prawosławny (podrz.), pop (podrz.), kapłan (nadrz.)KSIĄDZ
to inaczej:

(ekspr.) księżuloKSIĄDZ
to inaczej:

(książk.) duszpasterz, kapłan, (pot.) klecha, kleryk, (książk.) osoba duchowna, (pot.) dobrodziej, kapelan, proboszcz, wikaryPRAWOSŁAWNY
to inaczej:

prawosławny, chrześcijanin (nadrz.)PRAWOSŁAWNY
to inaczej:

wierzący, nabożny, protestancki, kościelny, luterański, religijny, praktykujący, pobożny, bogobojny, ewangelicki, kalwiński, katolicki, ortodoksyjnySzukaj synonimów do słowa

KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ksiądz prawosławny?", jest:

1. Ksiądz prawosławny to inaczej batiuszka (pot.), pop, duchowny (nadrz.), duszpasterz (książk.) (nadrz.), eklezjasta (książk.) (nadrz.), ksiądz (nadrz.), księżulek (żart.) (nadrz.), księżulo (żart.) (nadrz.), osoba duchowna (oficj.) (nadrz.), przedstawiciel kleru (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY

KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY
batiuszka (pot.), pop, duchowny (nadrz.), duszpasterz (książk.) (nadrz.), eklezjasta (książk.) (nadrz.), ksiądz (nadrz.), księżulek (żart.) (nadrz.), księżulo (żart.) (nadrz.), osoba duchowna (oficj.) (nadrz.), przedstawiciel kleru (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: KSIĄDZ PRAWOSŁAWNY

x