Synonimy do wyrażenia KTO WIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: KTO WIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia KTO WIE

KTO WIE
to inaczej:

a nuż, być możePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do KTO WIE.

CHOLERA WIE
to inaczej:

(ekspr.) diabli wiedząKTO
to inaczej:

jaki, któryKTO
to inaczej:

jaki, co, któryKTO ŻYW
to inaczej:

każdy, tłumnieSzukaj synonimów do słowa

KTO WIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia kto wie?", jest:

1. Kto wie to inaczej a nuż, być może.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia KTO WIE

KTO WIE
a nuż, być może

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KTO WIE

KTO WIE - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: KTO WIE

x