Synonimy do słowa MOCNO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MOCNO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MOCNO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 11 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MOCNO
to inaczej:

ciężko, silnie, z trudemMOCNO
to inaczej:

gorąco, gorliwie, na całego, na maksa (pot.), na pełnym gazie, na zabój, oddanie, po uszy, żarliwieMOCNO
to inaczej:

niezachwianie, trwaleMOCNO
to inaczej:

pewnie, silnie, twardoMOCNO
to inaczej:

bardzoMOCNO
to inaczej:

całkowicie, niezwykle, ogromnie, niezmiernie, nad wyrazMOCNO
to inaczej:

silnie, pewnie, intensywnie, usilnie, niezwykle, żarliwie, zażarcie, wybitnie, twardoMOCNO
to inaczej:

trwale, żarliwie, z oddaniem, ogromnie, niezłomnie, po uszyMOCNO
to inaczej:

trwale, silnie, pewnieMOCNO
to inaczej:

silnie, pewnieMOCNO
to inaczej:

twardoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do MOCNO.

BIĆ MOCNO
to inaczej:

grzmocić, lać (pot.), łoić (pot.), łomotać (pot.), napierdalać (wulg.), obijać, okładać, prać (pot.), rachować kości (pot.), tłuc (pot.), uderzać mocno, walićMOCNO NACIĄGNIĘTY
to inaczej:

napięty, naprężony, natężony, stężonyMOCNO TRZYMAĆ
to inaczej:

porwać, ścisnąć, uchwycićUDERZAĆ MOCNO
to inaczej:

bić mocno, grzmocić, lać (pot.), łoić (pot.), łomotać (pot.), napierdalać (wulg.), obijać, okładać, prać (pot.), rachować kości (pot.), tłuc (pot.), walićSzukaj synonimów do słowa

MOCNO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mocno?", są:

1. Mocno to inaczej ciężko, silnie, z trudem.
2. Mocno to inaczej gorąco, gorliwie, na całego, na maksa (pot.), na pełnym gazie, na zabój, oddanie, po uszy, żarliwie.
3. Mocno to inaczej niezachwianie, trwale.
4. Mocno to inaczej pewnie, silnie, twardo.
5. Mocno to inaczej bardzo.
6. Mocno to inaczej całkowicie, niezwykle, ogromnie, niezmiernie, nad wyraz.
7. Mocno to inaczej silnie, pewnie, intensywnie, usilnie, niezwykle, żarliwie, zażarcie, wybitnie, twardo.
8. Mocno to inaczej trwale, żarliwie, z oddaniem, ogromnie, niezłomnie, po uszy.
9. Mocno to inaczej trwale, silnie, pewnie.
10. Mocno to inaczej silnie, pewnie.
11. Mocno to inaczej twardo.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 11.

Synonimy słownikowe do słowa MOCNO

MOCNO
ciężko, silnie, z trudem
MOCNO
gorąco, gorliwie, na całego, na maksa (pot.), na pełnym gazie, na zabój, oddanie, po uszy, żarliwie
MOCNO
niezachwianie, trwale
MOCNO
pewnie, silnie, twardo
MOCNO
bardzo
MOCNO
całkowicie, niezwykle, ogromnie, niezmiernie, nad wyraz
MOCNO
silnie, pewnie, intensywnie, usilnie, niezwykle, żarliwie, zażarcie, wybitnie, twardo
MOCNO
trwale, żarliwie, z oddaniem, ogromnie, niezłomnie, po uszy
MOCNO
trwale, silnie, pewnie
MOCNO
silnie, pewnie
MOCNO
twardo

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MOCNO

MOCNO - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MOCNO

x