Synonimy do słowa NIETOLERANCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIETOLERANCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIETOLERANCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIETOLERANCJA
to inaczej:

nietolerancyjność, homofobia (podrz.), nietolerancja wobec homoseksualizmu (podrz.), ksenofobia (podrz.), wrogość do cudzoziemców (podrz.), wrogość do obcych (podrz.), antysemityzm (podrz.), żydożerstwo (pot.) (podrz.), narowy (specjalist.) (nadrz.), niedoskonałość (nadrz.), niekorzyść (nadrz.), przypadłość (nadrz.), przywara (nadrz.), słabostka (nadrz.), słabość (nadrz.), śmiesznostka (książk.) (nadrz.), ujemna strona (nadrz.), ułomność (nadrz.), wada charakteru (nadrz.)NIETOLERANCJA
to inaczej:

nietolerancyjność, nieżyczliwość, niechęć, dyskryminacjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do NIETOLERANCJA.

NIETOLERANCJA WOBEC HOMOSEKSUALIZMU
to inaczej:

homofobia, nietolerancja (nadrz.), nietolerancyjność (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

NIETOLERANCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nietolerancja?", są:

1. Nietolerancja to inaczej nietolerancyjność, homofobia (podrz.), nietolerancja wobec homoseksualizmu (podrz.), ksenofobia (podrz.), wrogość do cudzoziemców (podrz.), wrogość do obcych (podrz.), antysemityzm (podrz.), żydożerstwo (pot.) (podrz.), narowy (specjalist.) (nadrz.), niedoskonałość (nadrz.), niekorzyść (nadrz.), przypadłość (nadrz.), przywara (nadrz.), słabostka (nadrz.), słabość (nadrz.), śmiesznostka (książk.) (nadrz.), ujemna strona (nadrz.), ułomność (nadrz.), wada charakteru (nadrz.).
2. Nietolerancja to inaczej nietolerancyjność, nieżyczliwość, niechęć, dyskryminacja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NIETOLERANCJA

NIETOLERANCJA
nietolerancyjność, homofobia (podrz.), nietolerancja wobec homoseksualizmu (podrz.), ksenofobia (podrz.), wrogość do cudzoziemców (podrz.), wrogość do obcych (podrz.), antysemityzm (podrz.), żydożerstwo (pot.) (podrz.), narowy (specjalist.) (nadrz.), niedoskonałość (nadrz.), niekorzyść (nadrz.), przypadłość (nadrz.), przywara (nadrz.), słabostka (nadrz.), słabość (nadrz.), śmiesznostka (książk.) (nadrz.), ujemna strona (nadrz.), ułomność (nadrz.), wada charakteru (nadrz.)
NIETOLERANCJA
nietolerancyjność, nieżyczliwość, niechęć, dyskryminacja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NIETOLERANCJA

NIETOLERANCJA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      2 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIETOLERANCJA

x