Synonimy do słowa OFICER

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OFICER.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OFICER

OFICER
to inaczej:

oficer, adiutant (podrz.), oficer ordynansowy (podrz.), oficer polityczny (podrz.), politruk (specjalist.) (podrz.), propagandzista wojskowy (podrz.), mundurowy (pot.) (nadrz.), wojak (pot.) (nadrz.), wojskowy (nadrz.), żołdak (wulg.) (nadrz.), żołnierz (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OFICER.

OFICER ORDYNANSOWY
to inaczej:

adiutant, oficer (nadrz.)OFICER POLITYCZNY
to inaczej:

politruk (specjalist.), propagandzista wojskowy, oficer (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

OFICER inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oficer?", jest:

1. Oficer to inaczej oficer, adiutant (podrz.), oficer ordynansowy (podrz.), oficer polityczny (podrz.), politruk (specjalist.) (podrz.), propagandzista wojskowy (podrz.), mundurowy (pot.) (nadrz.), wojak (pot.) (nadrz.), wojskowy (nadrz.), żołdak (wulg.) (nadrz.), żołnierz (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa OFICER

OFICER
oficer, adiutant (podrz.), oficer ordynansowy (podrz.), oficer polityczny (podrz.), politruk (specjalist.) (podrz.), propagandzista wojskowy (podrz.), mundurowy (pot.) (nadrz.), wojak (pot.) (nadrz.), wojskowy (nadrz.), żołdak (wulg.) (nadrz.), żołnierz (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OFICER

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OFICER

Quantcast