Synonimy do wyrażenia OGRÓD ZOOLOGICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OGRÓD ZOOLOGICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OGRÓD ZOOLOGICZNY

OGRÓD ZOOLOGICZNY
to inaczej:

zoo, zwierzyniec (przestarz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OGRÓD ZOOLOGICZNY.

OGRÓD
to inaczej:

botanik (pot.), park, skwer, zieleniec, zieleń (nadrz.), zieleń miejska (oficj.) (nadrz.)OGRÓD
to inaczej:

ogród, ogród różany (podrz.), rosarium (podrz.), rozarium (podrz.), różanka (podrz.), działka (podrz.), ogród działkowy (podrz.)OGRÓD
to inaczej:

grządki, rabaty, park, zieleniec, skwerOGRÓD DZIAŁKOWY
to inaczej:

działkaOGRÓD RÓŻANY
to inaczej:

rosarium, rozarium, różankaSzukaj synonimów do słowa

OGRÓD ZOOLOGICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ogród zoologiczny?", jest:

1. Ogród zoologiczny to inaczej zoo, zwierzyniec (przestarz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OGRÓD ZOOLOGICZNY

OGRÓD ZOOLOGICZNY
zoo, zwierzyniec (przestarz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OGRÓD ZOOLOGICZNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OGRÓD ZOOLOGICZNY

Quantcast