Synonimy do wyrażenia ORGAN WŁADZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ORGAN WŁADZY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ORGAN WŁADZY

ORGAN WŁADZY
to inaczej:

organ władzy, parlament (podrz.), urząd państwowy (podrz.), instytucja (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ORGAN WŁADZY.

ORGAN
to inaczej:

narząd, nasienie (podrz.), nasiono (podrz.), narząd zmysłowy (podrz.), narząd zmysłów (podrz.), receptor (specjalist.) (podrz.), sensor (podrz.), narząd płciowy (podrz.), narząd rozrodczy (podrz.), chrząstka nagłośniowa (podrz.), nagłośnia (podrz.), narząd lotu (podrz.), skrzydło (podrz.), część ciała (nadrz.)ORGAN
to inaczej:

instytucja, podmiot, urządORGAN WYKONAWCZY
to inaczej:

organ wykonawczy (książk.), prezydiumSZCZEBEL WŁADZY
to inaczej:

instancjaZDOBYCIE WŁADZY
to inaczej:

opanowanie, owładnięcie, przejęcie kontroli, zawładnięcie, wzięcie (podrz.), zdobycie (podrz.)ŻĄDZA WŁADZY
to inaczej:

ambicjonerstwoSzukaj synonimów do słowa

ORGAN WŁADZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia organ władzy?", jest:

1. Organ władzy to inaczej organ władzy, parlament (podrz.), urząd państwowy (podrz.), instytucja (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ORGAN WŁADZY

ORGAN WŁADZY
organ władzy, parlament (podrz.), urząd państwowy (podrz.), instytucja (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ORGAN WŁADZY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ORGAN WŁADZY

Quantcast