Synonimy do wyrażenia ORSZAK ŻAŁOBNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ORSZAK ŻAŁOBNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ORSZAK ŻAŁOBNY

ORSZAK ŻAŁOBNY
to inaczej:

kondukt, orszak pogrzebowy, asysta (nadrz.), towarzystwo (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ORSZAK ŻAŁOBNY.

ORSZAK
to inaczej:

asysta, kolumna, sznurORSZAK
to inaczej:

dwór, świta, asysta (nadrz.), towarzystwo (nadrz.)ORSZAK
to inaczej:

asysta, dwór, kolumna, kordon, sznur, świta, wąż, tłum, zastępORSZAK POGRZEBOWY
to inaczej:

kondukt, orszak żałobny, asysta (nadrz.), towarzystwo (nadrz.)ŻAŁOBNY
to inaczej:

chmurny (poet.), markotny, minorowy, nadąsany, ponury, posępny, przygnębiony, smutny, zasępiony, zasmuconyŻAŁOBNY
to inaczej:

funeralny, pogrzebowyŻAŁOBNY
to inaczej:

pogrzebowy, pośmiertnyŻAŁOBNY
to inaczej:

pogrzebowy, smutny, melancholijny, pośmiertny, funeralny, minorowy, posępny, chmurny, markotny, smętny, ponury, elegijnySzukaj synonimów do słowa

ORSZAK ŻAŁOBNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia orszak żałobny?", jest:

1. Orszak żałobny to inaczej kondukt, orszak pogrzebowy, asysta (nadrz.), towarzystwo (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ORSZAK ŻAŁOBNY

ORSZAK ŻAŁOBNY
kondukt, orszak pogrzebowy, asysta (nadrz.), towarzystwo (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ORSZAK ŻAŁOBNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ORSZAK ŻAŁOBNY

Quantcast