Synonimy do słowa SZNUR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZNUR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZNUR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZNUR
to inaczej:

asysta, kolumna, orszakSZNUR
to inaczej:

ciąg, kolumna, tyralieraSZNUR
to inaczej:

lina, linka, postronek (podrz.), powróz (podrz.), arkan (podrz.), lasso (podrz.), wanta (podrz.)SZNUR
to inaczej:

pas, rzemień, trokSZNUR
to inaczej:

struna, sznurek, szpagat, tasiemka, żyłkaSZNUR
to inaczej:

linka, szpagat, pas, żyłka, powróz, tasiemka, trok, rzemień, struna, sznurek, lina, postronekSZNUR
to inaczej:

wąż, szereg, orszak, ogonek, ciąg, kordon, kolumna, tyraliera, asysta, liniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

SZNUR ELEKTRYCZNY
to inaczej:

drut, kabel, linia, przewódSzukaj synonimów do słowa

SZNUR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sznur?", są:

1. Sznur to inaczej asysta, kolumna, orszak.
2. Sznur to inaczej ciąg, kolumna, tyraliera.
3. Sznur to inaczej lina, linka, postronek (podrz.), powróz (podrz.), arkan (podrz.), lasso (podrz.), wanta (podrz.).
4. Sznur to inaczej pas, rzemień, trok.
5. Sznur to inaczej struna, sznurek, szpagat, tasiemka, żyłka.
6. Sznur to inaczej linka, szpagat, pas, żyłka, powróz, tasiemka, trok, rzemień, struna, sznurek, lina, postronek.
7. Sznur to inaczej wąż, szereg, orszak, ogonek, ciąg, kordon, kolumna, tyraliera, asysta, linia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa SZNUR

SZNUR
asysta, kolumna, orszak
SZNUR
ciąg, kolumna, tyraliera
SZNUR
lina, linka, postronek (podrz.), powróz (podrz.), arkan (podrz.), lasso (podrz.), wanta (podrz.)
SZNUR
pas, rzemień, trok
SZNUR
struna, sznurek, szpagat, tasiemka, żyłka
SZNUR
linka, szpagat, pas, żyłka, powróz, tasiemka, trok, rzemień, struna, sznurek, lina, postronek
SZNUR
wąż, szereg, orszak, ogonek, ciąg, kordon, kolumna, tyraliera, asysta, linia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZNUR

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x