Synonimy do wyrażenia OSIĄGAĆ CENĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OSIĄGAĆ CENĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OSIĄGAĆ CENĘ

OSIĄGAĆ CENĘ
to inaczej:

kosztować, pociągać koszty, wymagać pieniędzyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OSIĄGAĆ CENĘ.

OBNIŻYĆ CENĘ
to inaczej:

potaniećOFEROWAĆ CENĘ
to inaczej:

licytowaćOSIĄGAĆ
to inaczej:

docierać, dostawać sięOSIĄGAĆ
to inaczej:

dosięgać, sięgaćOSIĄGAĆ
to inaczej:

przeprowadzać (specjalist.), realizować, uzyskiwać, wykonywaćOSIĄGAĆ
to inaczej:

wygrywać, zarabiać, zyskiwaćOSIĄGAĆ
to inaczej:

dochodzić, pozyskiwać, realizować, sięgać, uzyskiwać, wygrywać, zdobywać, zyskiwaćOSIĄGAĆ
to inaczej:

dochodzić, sięgaćOSIĄGAĆ
to inaczej:

dochodzić, docierać, dostawać sięOSIĄGAĆ SUKCES
to inaczej:

triumfować, wygrywać, zwyciężaćOSIĄGAĆ SZCZYT
to inaczej:

kulminowaćPODAWAĆ CENĘ
to inaczej:

szacować, wyceniaćZA WSZELKĄ CENĘ
to inaczej:

jakimkolwiek sposobem, nie przebierając w środkachZA WSZELKĄ CENĘ
to inaczej:

choćby nie wiem coSzukaj synonimów do słowa

OSIĄGAĆ CENĘ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia osiągać cenę?", jest:

1. Osiągać cenę to inaczej kosztować, pociągać koszty, wymagać pieniędzy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OSIĄGAĆ CENĘ

OSIĄGAĆ CENĘ
kosztować, pociągać koszty, wymagać pieniędzy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSIĄGAĆ CENĘ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OSIĄGAĆ CENĘ

Quantcast