Synonimy do wyrażenia OSIOŁ KORONNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OSIOŁ KORONNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OSIOŁ KORONNY

OSIOŁ KORONNY
to inaczej:

głupiec in folio (przestarz.), osioł koronny (przestarz.), skończony dureń, bałwan (nadrz.), ćwok (nadrz.), debil (nadrz.), dureń (nadrz.), fajansiarz (pot.) (nadrz.), głąb (pot.) (nadrz.), głupek (nadrz.), idiota (nadrz.), imbecyl (nadrz.), jełop (nadrz.), kretyn (nadrz.), matołek (nadrz.), młot (pot.) (nadrz.), osioł (nadrz.), palant (nadrz.), tuman (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OSIOŁ KORONNY.

KORONNY
to inaczej:

decydujący, główny, kluczowy, nadrzędny, najistotniejszy, najważniejszy, newralgiczny, ostateczny, przemożny, przewodni, rozstrzygający, węzłowy, mający pierwszeństwo (podrz.), priorytetowy (podrz.)KORONNY
to inaczej:

krytyczny, znamienny, węzłowy, newralgiczny, brzemienny w następstwa, ostateczny, decydujący, przewodni, kluczowy, ważny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, nadrzędny, przemożny, główny, przełomowyOSIOŁ
to inaczej:

bałwan, ćwok, debil, dureń, fajansiarz (pot.), głąb (pot.), głupek, idiota, imbecyl, jełop, kretyn, matołek, młot (pot.), palant, tuman, głupiec in folio (przestarz.) (podrz.), osioł koronny (przestarz.) (podrz.), skończony dureń (podrz.), abderyta (książk.) (nadrz.), głupek (pot.) (nadrz.), głupi (nadrz.), głupiec (nadrz.), głuptas (pot.) (nadrz.), ignorant (nadrz.), kiep (przestarz.) (nadrz.), laik (nadrz.), niemądry (nadrz.), pacan (pot.) (nadrz.), przygłup (nadrz.), przygłupek (euf.) (nadrz.)OSIOŁ
to inaczej:

kłapouch (pot.), ssak (nadrz.)OSIOŁ
to inaczej:

kłapouchOSIOŁ
to inaczej:

idiota, fajansiarz, głupek, młot, kretyn, debil, jełop, bałwan, dureń, matołek, palant, imbecyl, ćwok, tumanZASUWAĆ JAK OSIOŁ
to inaczej:

biedzić się, harować, męczyć się, mordować się, mozolić się, ślęczeć, trudzić się, tyrać, wypruwać sobie żyły (pot.), zasuwać jak osioł (pot.)Szukaj synonimów do słowa

OSIOŁ KORONNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia osioł koronny?", jest:

1. Osioł koronny to inaczej głupiec in folio (przestarz.), osioł koronny (przestarz.), skończony dureń, bałwan (nadrz.), ćwok (nadrz.), debil (nadrz.), dureń (nadrz.), fajansiarz (pot.) (nadrz.), głąb (pot.) (nadrz.), głupek (nadrz.), idiota (nadrz.), imbecyl (nadrz.), jełop (nadrz.), kretyn (nadrz.), matołek (nadrz.), młot (pot.) (nadrz.), osioł (nadrz.), palant (nadrz.), tuman (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OSIOŁ KORONNY

OSIOŁ KORONNY
głupiec in folio (przestarz.), osioł koronny (przestarz.), skończony dureń, bałwan (nadrz.), ćwok (nadrz.), debil (nadrz.), dureń (nadrz.), fajansiarz (pot.) (nadrz.), głąb (pot.) (nadrz.), głupek (nadrz.), idiota (nadrz.), imbecyl (nadrz.), jełop (nadrz.), kretyn (nadrz.), matołek (nadrz.), młot (pot.) (nadrz.), osioł (nadrz.), palant (nadrz.), tuman (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSIOŁ KORONNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OSIOŁ KORONNY

Quantcast