Synonimy do słowa OTACZAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OTACZAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OTACZAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OTACZAĆ
to inaczej:

bandażować (specjalist.), maskować, obwijać, okręcać, okrywać, opakowywać, oplatać, osłaniać, owijać, spowijać, spowijać w coś, zawijaćOTACZAĆ
to inaczej:

kreślić kołoOTACZAĆ
to inaczej:

leżeć naokołoOTACZAĆ
to inaczej:

obejmować, ściskaćOTACZAĆ
to inaczej:

okalać, opasywaćOTACZAĆ
to inaczej:

(książk.) okalać, (książk.) opasywać, oplatać, owijać, obramowywać, obwodzićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OTACZAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa otaczać?", są:

1. Otaczać to inaczej bandażować (specjalist.), maskować, obwijać, okręcać, okrywać, opakowywać, oplatać, osłaniać, owijać, spowijać, spowijać w coś, zawijać.
2. Otaczać to inaczej kreślić koło.
3. Otaczać to inaczej leżeć naokoło.
4. Otaczać to inaczej obejmować, ściskać.
5. Otaczać to inaczej okalać, opasywać.
6. Otaczać to inaczej (książk.) okalać, (książk.) opasywać, oplatać, owijać, obramowywać, obwodzić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa OTACZAĆ

OTACZAĆ
bandażować (specjalist.), maskować, obwijać, okręcać, okrywać, opakowywać, oplatać, osłaniać, owijać, spowijać, spowijać w coś, zawijać
OTACZAĆ
kreślić koło
OTACZAĆ
leżeć naokoło
OTACZAĆ
obejmować, ściskać
OTACZAĆ
okalać, opasywać
OTACZAĆ
(książk.) okalać, (książk.) opasywać, oplatać, owijać, obramowywać, obwodzić

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OTACZAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OTACZAĆ

Quantcast