Synonimy do wyrażenia PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
to inaczej:

deszczowiec, płaszcz (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY.

PŁASZCZ
to inaczej:

płaszcz, jesionka (podrz.), kapota (podrz.), palto (podrz.), paltocik (podrz.), deszczowiec (podrz.), płaszcz przeciwdeszczowy (podrz.), ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.)PŁASZCZ
to inaczej:

osłona, prochowiec, zasłona, kurtkaPŁASZCZ FUTRZANY
to inaczej:

pelisa, futro (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia płaszcz przeciwdeszczowy?", jest:

1. Płaszcz przeciwdeszczowy to inaczej deszczowiec, płaszcz (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
deszczowiec, płaszcz (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

Quantcast