Synonimy do słowa PIEC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIEC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIEC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIEC
to inaczej:

kuchenka, piekarnikPIEC
to inaczej:

paleniskoPIEC
to inaczej:

wypiekaćPIEC
to inaczej:

wypiekać, gotować, smażyć, przyrządzać, (pot.) pichcićPIEC
to inaczej:

kuchenka, piecyk, piekarnik, palenisko, junkers, kaloryfer, grzejnikPIEC
to inaczej:

palić, prażyćPIEC
to inaczej:

parzyć, doskwieraćPIEC
to inaczej:

krematoriumPIEC
to inaczej:

palić, doskwierać, boleć, łzawić, dokuczaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PIEC.

Szukaj synonimów do słowa

PIEC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa piec?", są:

1. Piec to inaczej kuchenka, piekarnik.
2. Piec to inaczej palenisko.
3. Piec to inaczej wypiekać.
4. Piec to inaczej wypiekać, gotować, smażyć, przyrządzać, (pot.) pichcić.
5. Piec to inaczej kuchenka, piecyk, piekarnik, palenisko, junkers, kaloryfer, grzejnik.
6. Piec to inaczej palić, prażyć.
7. Piec to inaczej parzyć, doskwierać.
8. Piec to inaczej krematorium.
9. Piec to inaczej palić, doskwierać, boleć, łzawić, dokuczać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa PIEC

PIEC
kuchenka, piekarnik
PIEC
palenisko
PIEC
wypiekać
PIEC
wypiekać, gotować, smażyć, przyrządzać, (pot.) pichcić
PIEC
kuchenka, piecyk, piekarnik, palenisko, junkers, kaloryfer, grzejnik
PIEC
palić, prażyć
PIEC
parzyć, doskwierać
PIEC
krematorium
PIEC
palić, doskwierać, boleć, łzawić, dokuczać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIEC

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIEC

Quantcast