Synonimy do wyrażenia PŁYTA CD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PŁYTA CD.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PŁYTA CD

PŁYTA CD
to inaczej:

cd, kompakt, album (nadrz.), krążek (nadrz.), płyta (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PŁYTA CD.

PŁYTA
to inaczej:

łupek (specjalist.), taflaPŁYTA
to inaczej:

album, krążek, cd (podrz.), kompakt (podrz.), płyta cd (podrz.), longplay (podrz.), płyta długogrająca (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.)PŁYTA
to inaczej:

dysk, krążekPŁYTA DŁUGOGRAJĄCA
to inaczej:

longplay, album (nadrz.), krążek (nadrz.), płyta (nadrz.)PŁYTA GŁÓWNA
to inaczej:

płyta montażowaPŁYTA KOMPAKTOWA
to inaczej:

(pot.) kompakt, płyta CDPŁYTA KOMPAKTOWA
to inaczej:

krążek, dysk, albumPŁYTA MONTAŻOWA
to inaczej:

płyta głównaSzukaj synonimów do słowa

PŁYTA CD inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia płyta cd?", jest:

1. Płyta cd to inaczej cd, kompakt, album (nadrz.), krążek (nadrz.), płyta (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PŁYTA CD

PŁYTA CD
cd, kompakt, album (nadrz.), krążek (nadrz.), płyta (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PŁYTA CD

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PŁYTA CD

Quantcast