Synonimy do słowa PAKER

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAKER.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAKER

PAKER
to inaczej:

(pot.) byczek, (pot.) bysio, (pot.) kafar, kawał chłopa, (pot.) koks, (pot.) mięśniak, mocarz, osiłek, siłacz, (książk.) wyrwidąbPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PAKER.

Szukaj synonimów do słowa

PAKER inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa paker?", jest:

1. Paker to inaczej (pot.) byczek, (pot.) bysio, (pot.) kafar, kawał chłopa, (pot.) koks, (pot.) mięśniak, mocarz, osiłek, siłacz, (książk.) wyrwidąb.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa PAKER

PAKER
(pot.) byczek, (pot.) bysio, (pot.) kafar, kawał chłopa, (pot.) koks, (pot.) mięśniak, mocarz, osiłek, siłacz, (książk.) wyrwidąb

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAKER

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAKER

Quantcast