Synonimy do wyrażenia PAN MŁODY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PAN MŁODY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PAN MŁODY

PAN MŁODY
to inaczej:

nowożeniec, żonkoś (żart.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PAN MŁODY.

BARDZO MŁODY
to inaczej:

młodziutkiJAK PAN BÓG STWORZYŁ
to inaczej:

(pot.) na golasa, nagiJAK PAN BÓG STWORZYŁ
to inaczej:

obnażony, nieosłonięty, w stroju Adama, rozebranyMESJASZ PAN
to inaczej:

Jezus, Jezus Chrystus, Jezus Nazaretańczyk, Jezus z Nazaretu, Nazarejczyk, Odkupiciel, Pan Nasz, Syn Boży (książk.), Syn Człowieczy, Zbawiciel, Bóg (nadrz.), Bóg Ojciec (nadrz.), bóstwo (nadrz.), Dobry Pasterz (nadrz.), Jahwe (nadrz.), Król Niebios (nadrz.), Najwyższy (nadrz.), Ojciec Niebieski (nadrz.), Pan (nadrz.), Pan Stworzenia (nadrz.), Pan Wszechrzeczy (nadrz.), Pan Zastępów (nadrz.), Przedwieczny (nadrz.), Stworzyciel (książk.) (nadrz.), Stwórca (nadrz.), Wszechmogący (nadrz.)MŁODY
to inaczej:

chłopak, dzieciak, gołowąs (książk.), małolat, młody (pot.), młody człowiek (oficj.), młodzik, młokos, niedojrzały, niedorosły, nieletni, niepełnoletni, bachor (obraźl.) (podrz.), chłystek (obraźl.) (podrz.), gnojek (wulg.) (podrz.), gnój (wulg.) (podrz.), gówniarz (wulg.) (podrz.), małolat (pot.) (podrz.), pętak (pot.) (podrz.), smarkacz (wulg.) (podrz.), szczeniak (obraźl.) (podrz.), szczyl (wulg.) (podrz.), chłopiec (podrz.), dorastający (podrz.), kajtek (pot.) (podrz.), młodociany (podrz.), młodzian (podrz.), młodzieniec (podrz.), nastolatek (podrz.), wyrostek (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)MŁODY
to inaczej:

debiutant, fryc (pot.), fuks, młody (pot.), nowicjusz, początkujący, żółtodziób, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)MŁODY
to inaczej:

niestary, bardzo młody (podrz.), młodziutki (podrz.), stary (antonim)MŁODY
to inaczej:

(pot.) chłopak, chłopiec, dzieciak, (pot.) fryc, (książk.) gołowąs, (pot.) gówniarz, (pot.) kajtek, (pot.) małolat, (książk.) młodzian, (pot.) młodzik, (pot.) młokos, (specjalist.) nieletni, (pot.) smarkacz, (pot.) żółtodziób, nastolatekMŁODY
to inaczej:

świeży, niedojrzały, niepełnoletni, młodzieńczy, młodzieżowy, niedorosłyMŁODY
to inaczej:

wiosna życia, młodzieńczy, chłopięcyMŁODY
to inaczej:

wczesnyMŁODY CZŁOWIEK
to inaczej:

chłopak, dzieciak, gołowąs (książk.), małolat, młody (pot.), młody człowiek (oficj.), młodzik, młokos, niedojrzały, niedorosły, nieletni, niepełnoletni, bachor (obraźl.) (podrz.), chłystek (obraźl.) (podrz.), gnojek (wulg.) (podrz.), gnój (wulg.) (podrz.), gówniarz (wulg.) (podrz.), małolat (pot.) (podrz.), pętak (pot.) (podrz.), smarkacz (wulg.) (podrz.), szczeniak (obraźl.) (podrz.), szczyl (wulg.) (podrz.), chłopiec (podrz.), dorastający (podrz.), kajtek (pot.) (podrz.), młodociany (podrz.), młodzian (podrz.), młodzieniec (podrz.), nastolatek (podrz.), wyrostek (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)MŁODY LAS
to inaczej:

zagajnik, las (nadrz.)MŁODY WIEK
to inaczej:

adolescencja (książk.), młode lata (poet.), młodość, małoletniość (przestarz.) (podrz.), nieletniość (podrz.), niepełnoletniość (podrz.), okres życia (nadrz.)PAN
to inaczej:

Bóg, Bóg Ojciec, bóstwo, Dobry Pasterz, Jahwe, Król Niebios, Najwyższy, Ojciec Niebieski, Pan Stworzenia, Pan Wszechrzeczy, Pan Zastępów, Przedwieczny, Stworzyciel (książk.), Stwórca, Wszechmogący, Allach (podrz.), Allah (podrz.), Jezus (podrz.), Jezus Chrystus (podrz.), Jezus Nazaretańczyk (podrz.), Jezus z Nazaretu (podrz.), Mesjasz Pan (podrz.), Nazarejczyk (podrz.), Odkupiciel (podrz.), Pan Nasz (podrz.), Syn Boży (książk.) (podrz.), Syn Człowieczy (podrz.), Zbawiciel (podrz.), istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)PAN
to inaczej:

comes, kasztelan (specjalist.), komes, komes grodowy, pan (pot.), pan grodowy, pan na zamku, żupan (specjalist.), urzędnik (nadrz.)PAN
to inaczej:

mąż (przestarz.), mężczyzna, on, płeć brzydka (książk.), facet (podrz.), jegomość (podrz.), klient (pot.) (podrz.), mężczyzna (podrz.), osobnik (książk.) (podrz.), panek (przestarz.) (podrz.), typek (podrz.), dandys (podrz.), elegancik (pot.) (podrz.), elegant (podrz.), fircyk (podrz.), galant (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (pot.) (podrz.), modniś (pot.) (podrz.), paniczyk (podrz.), piękniś (podrz.), strojniś (podrz.), wytworniś (podrz.), dżentelmen (podrz.), gentleman (podrz.), babiarz (pot.) (podrz.), bałamut (przestarz.) (podrz.), casanowa (podrz.), donżuan (podrz.), erotoman (pot.) (podrz.), flirciarz (podrz.), jebaka (wulg.) (podrz.), kobieciarz (podrz.), kogut (przestarz.) (podrz.), ogier (podrz.), pies na baby (pot.) (podrz.), pies na kobiety (podrz.), playboy (podrz.), karzeł (podrz.), knypek (pot.) (podrz.), konus (pot.) (podrz.), kurdupel (wulg.) (podrz.), mikrus (podrz.), pigmej (pot.) (podrz.), wypierdek (wulg.) (podrz.), chłop (podrz.), chłopisko (podrz.), facet (podrz.), facio (pot.) (podrz.), gościu (podrz.), gość (podrz.), koleś (pot.) (podrz.), eunuch (podrz.), kastrat (podrz.), rzezaniec (przestarz.) (podrz.), trzebieniec (przestarz.) (podrz.), absztyfikant (pot.) (podrz.), admirator (podrz.), adorator (podrz.), amant (podrz.), epuzer (przestarz.) (podrz.), fatygant (przestarz.) (podrz.), kochanek (podrz.), kochaś (pot.) (podrz.), konkurent (podrz.), lowelas (obraźl.) (podrz.), miłośnik (podrz.), Romeo (książk.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zalotnik (przestarz.) (podrz.), bezżenny (podrz.), kawaler (podrz.), nieżonaty (podrz.), samotny (podrz.), singiel (podrz.), bubek (pot.) (podrz.), delikacik (żart.) (podrz.), fircyk (przestarz.) (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (podrz.), laluś (pot.) (podrz.), piękniś (podrz.), przystojniak (żart.) (podrz.), pan (podrz.), fagas (wulg.) (podrz.), gach (pot.) (podrz.), kochanek (podrz.), konkubent (podrz.), konkubin (podrz.), monogamista (podrz.), poligamista (podrz.), szatyn (podrz.), blondyn (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.), pani (antonim)PAN
to inaczej:

magnat, możnowładca, oligarcha, panisko (pot.), wielmoża, arystokrata (książk.) (nadrz.), szlachcic (nadrz.), wysoko urodzony (nadrz.)PAN
to inaczej:

pan, acan (przestarz.) (podrz.), asan (podrz.), jegomość (podrz.), waćpan (przestarz.) (podrz.), wasza miłość (przestarz.) (podrz.), waszmość (przestarz.) (podrz.), waść (podrz.), mąż (przestarz.) (nadrz.), mężczyzna (nadrz.), on (nadrz.), płeć brzydka (książk.) (nadrz.)PAN
to inaczej:

mężczyzna, (pot.) facet, (książk.) jegomość, (pot.) gośćPAN
to inaczej:

władca, szlachcic, obszarnik, dziedzic, magnat, feudałPAN
to inaczej:

nauczycielPAN
to inaczej:

wykładowca, wychowawcaPAN
to inaczej:

FaunPAN
to inaczej:

Bóg, Bóg Ojciec, Dobry Pasterz, Jahwe, Jezus, Król Niebios, Mistrz, Najwyższy, Nazarejczyk, Nauczyciel, Odkupiciel, Ojciec Niebieski, Pan Stworzenia, Pan Wszechrzeczy, Pan Zastępów, Przedwieczny, Stworzyciel nieba i ziemi, Stwórca, Syn Boży, Syn Człowieczy, WszechmogącyPAN DOMU
to inaczej:

gospodarzPAN GRODOWY
to inaczej:

comes, kasztelan (specjalist.), komes, komes grodowy, pan (pot.), pan na zamku, żupan (specjalist.), urzędnik (nadrz.)PAN LENNY
to inaczej:

senior, starszyPAN NA ZAMKU
to inaczej:

comes, kasztelan (specjalist.), komes, komes grodowy, pan (pot.), pan grodowy, żupan (specjalist.), urzędnik (nadrz.)PAN NASZ
to inaczej:

Jezus, Jezus Chrystus, Jezus Nazaretańczyk, Jezus z Nazaretu, Mesjasz Pan, Nazarejczyk, Odkupiciel, Syn Boży (książk.), Syn Człowieczy, Zbawiciel, Bóg (nadrz.), Bóg Ojciec (nadrz.), bóstwo (nadrz.), Dobry Pasterz (nadrz.), Jahwe (nadrz.), Król Niebios (nadrz.), Najwyższy (nadrz.), Ojciec Niebieski (nadrz.), Pan (nadrz.), Pan Stworzenia (nadrz.), Pan Wszechrzeczy (nadrz.), Pan Zastępów (nadrz.), Przedwieczny (nadrz.), Stworzyciel (książk.) (nadrz.), Stwórca (nadrz.), Wszechmogący (nadrz.)PAN STWORZENIA
to inaczej:

Bóg, Bóg Ojciec, bóstwo, Dobry Pasterz, Jahwe, Król Niebios, Najwyższy, Ojciec Niebieski, Pan, Pan Wszechrzeczy, Pan Zastępów, Przedwieczny, Stworzyciel (książk.), Stwórca, Wszechmogący, Allach (podrz.), Allah (podrz.), Jezus (podrz.), Jezus Chrystus (podrz.), Jezus Nazaretańczyk (podrz.), Jezus z Nazaretu (podrz.), Mesjasz Pan (podrz.), Nazarejczyk (podrz.), Odkupiciel (podrz.), Pan Nasz (podrz.), Syn Boży (książk.) (podrz.), Syn Człowieczy (podrz.), Zbawiciel (podrz.), istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)PAN WŁADZA
to inaczej:

funkcjonariusz policji (oficj.), glina (pot.), gliniarz (pot.), mundurowy (pot.), pan władza (pot.), policjant, stróż prawa (książk.), żandarm (przestarz.), posterunkowy (podrz.), dzielnicowy (podrz.), krawężnik (pot.) (podrz.), francuski policjant (podrz.), żandarm (podrz.), pała (wulg.) (podrz.), pies (wulg.) (podrz.), milicjant (podrz.), szeryf (podrz.), funkcjonariusz (nadrz.), urzędnik państwowy (nadrz.)PAN WŁADZA
to inaczej:

policja, policjant, (pot.) gliniarz, milicjantPAN WSZECHRZECZY
to inaczej:

Bóg, Bóg Ojciec, bóstwo, Dobry Pasterz, Jahwe, Król Niebios, Najwyższy, Ojciec Niebieski, Pan, Pan Stworzenia, Pan Zastępów, Przedwieczny, Stworzyciel (książk.), Stwórca, Wszechmogący, Allach (podrz.), Allah (podrz.), Jezus (podrz.), Jezus Chrystus (podrz.), Jezus Nazaretańczyk (podrz.), Jezus z Nazaretu (podrz.), Mesjasz Pan (podrz.), Nazarejczyk (podrz.), Odkupiciel (podrz.), Pan Nasz (podrz.), Syn Boży (książk.) (podrz.), Syn Człowieczy (podrz.), Zbawiciel (podrz.), istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)PAN ZASTĘPÓW
to inaczej:

Bóg, Bóg Ojciec, bóstwo, Dobry Pasterz, Jahwe, Król Niebios, Najwyższy, Ojciec Niebieski, Pan, Pan Stworzenia, Pan Wszechrzeczy, Przedwieczny, Stworzyciel (książk.), Stwórca, Wszechmogący, Allach (podrz.), Allah (podrz.), Jezus (podrz.), Jezus Chrystus (podrz.), Jezus Nazaretańczyk (podrz.), Jezus z Nazaretu (podrz.), Mesjasz Pan (podrz.), Nazarejczyk (podrz.), Odkupiciel (podrz.), Pan Nasz (podrz.), Syn Boży (książk.) (podrz.), Syn Człowieczy (podrz.), Zbawiciel (podrz.), istota nadprzyrodzona (nadrz.), postać nadprzyrodzona (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PAN MŁODY.

WYTWORNIŚ, ARYSTOKRATA, BABIARZ, KOGUT, NIEPEŁNOLETNI, ALLACH, NIEDOROSŁY, ŻANDARM, PĘTAK, DELIKWENT, PIGMEJ, DZIADZINA, OKRES ŻYCIA, WYSOKO URODZONY, BEZŻENNY, JAHWE, GNOJEK, MŁODZIUTKI, FRANCUSKI POLICJANT, MŁODOCIANY, BLONDYN, MAŁOLETNIOŚĆ, KOLEŚ, ADORATOR, GOŚĆ, STRÓŻ PRAWA, MŁODY, JEZUS CHRYSTUS, BACHOR, MŁODY WIEK, MĄŻ, BÓSTWO, ŻUPAN, PAN DOMU, DONŻUAN, GOSPODARZ, POLIGAMISTA, PRZEDWIECZNY, CHŁYSTEK, CHŁOP, ISTOTA NADPRZYRODZONA, WAŚĆ, ASAN, SENIOR, MĘŻCZYZNA, KNYPEK, KOBIECIARZ, PAN WSZECHRZECZY, NAZAREJCZYK, FATYGANT, PAN LENNY, CASANOWA, NOWOŻENIEC, CHŁOPISKO, NAGI, MIKRUS, OJCIEC NIEBIESKI, TYPEK, JEGOMOŚĆ, KONKUBIN, GOŁY, AMANT, GOLUTKI, RZEZANIEC, PAN, FUKS, KAWALER, ZBAWICIEL, JEBAKA, POSTAĆ NADPRZYRODZONA, URZĘDNIK, GALANT, NASTOLATEK, WIELBICIEL, BUBEK, GACH, MŁOKOS, PIES NA BABY, FIRCYK, BÓG, KOCHAŚ, MAŁOLAT, STWÓRCA, OSOBA, FRYC, MOŻNOWŁADCA, PIES, NAUCZYCIEL, WAĆPAN, NAJWYŻSZY, PANICZYK, MŁODE LATA, PAŁA, LAS, SAMOTNY, DELIKACIK, MŁODZIK, BAŁAMUT, STARSZY, WYROSTEK, URZĘDNIK PAŃSTWOWY, NIELETNI, KOCHANEK, PAN WŁADZA, PAN STWORZENIA, ADMIRATOR, KRÓL NIEBIOS, KOMES, GOŚCIU, PANI, EPUZER, KARZEŁ, PODMIOT, CALL BOY, PIĘKNIŚ, EUNUCH, POSTERUNKOWY, PIES NA KOBIETY, KOLEGA, MŁODY CZŁOWIEK, POCZĄTKUJĄCY, PANISKO, DŻENTELMEN, WŁADCA, MŁODZIAN, COMES, GOŁOWĄS, PŁEĆ BRZYDKA, KONKUBENT, DZIECIĘCY, WASZA MIŁOŚĆ, MŁODOŚĆ, MESJASZ PAN, MŁODY LAS, BARDZO MŁODY, WASZMOŚĆ, FLIRCIARZ, GENTLEMAN, EROTOMAN, STWORZYCIEL, ISTOTA LUDZKA, MŁODZIENIEC, PLAYBOY, NIEDOJRZAŁY, ON, FAGAS, STAROWINKA, DZIELNICOWY, CZŁOWIEK, KLIENT, BÓG OJCIEC, DANDYS, PANEK, SZCZENIAK, MAGNAT, FANSIPAN, KURDUPEL, SZATYN, CZŁEK, NOWICJUSZ, ALLAH, ADOLESCENCJA, PAN NASZ, JEZUS NAZARETAŃCZYK, DORASTAJĄCY, STAROWINA, OSOBNIK, ELEGANCIK, WSZECHMOGĄCY, JEZUS, GÓWNIARZ, STROJNIŚ, ZAGAJNIK, FACET, ACAN, ŻONKOŚ, SYN CZŁOWIECZY, MODNIŚ, KRAWĘŻNIK, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, CHŁOPIEC, SZERYF, FUNKCJONARIUSZ POLICJI, SMARKACZ, KONKURENT, ADAMOWY, PAN ZASTĘPÓW, OGIER, PAN NA ZAMKU, WYPIERDEK, HOMO SAPIENS, POLICJANT, KASZTELAN, ŚWIEŻY, DEBIUTANT, JAK PAN BÓG STWORZYŁ, SINGIEL, FUNKCJONARIUSZ, ZALOTNIK, STARY, DZIECIAK, NIESTARY, CHŁOPAK, KOMES GRODOWY, SZLACHCIC, DZIADEK, PAN GRODOWY, SZCZYL, KAJTEK, JEZUS Z NAZARETU, PRZYSTOJNIAK, ELEGANT, MIŁOŚNIK, LOWELAS, MONOGAMISTA, DOBRY PASTERZ, WCZESNY, FACIO, MILICJANT, GLINA, KASTRAT, SYN BOŻY, WIELMOŻA, GOGUŚ, GNÓJ, NIEŻONATY, GLINIARZ, STARUSZEK, TRZEBIENIEC, LALUŚ, DZIECINNY, GŁADYSZ, ŻÓŁTODZIÓB, ODKUPICIEL, ŻYWICIEL, SUWEREN, ROMEO, MUNDUROWY, OLIGARCHA, ABSZTYFIKANT, NIELETNIOŚĆ, KONUS.

Szukaj synonimów do słowa

PAN MŁODY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pan młody?", jest:

1. Pan młody to inaczej nowożeniec, żonkoś (żart.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PAN MŁODY

PAN MŁODY
nowożeniec, żonkoś (żart.) (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAN MŁODY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PAN MŁODY

Quantcast