Synonimy do słowa PANI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PANI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PANI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PANI
to inaczej:

białogłowa (przestarz.), dama, kobieta, niewiasta (książk.), ona, płeć nadobna (poet.), płeć piękna (poet.), płeć słaba (poet.), dzierlatka (podrz.), dziewczę (przestarz.) (podrz.), dziewczyna (podrz.), dziewka (przestarz.) (podrz.), dziewoja (przestarz.) (podrz.), filipinka (podrz.), pensjonareczka (podrz.), baba (wulg.) (podrz.), babka (pot.) (podrz.), babsko (podrz.), babsztyl (obraźl.) (podrz.), cizia (podrz.), dziunia (żart.) (podrz.), facetka (pot.) (podrz.), gościówa (pot.) (podrz.), kobitka (pot.) (podrz.), dziewczyna (pot.) (podrz.), narzeczona (podrz.), nieboga (przestarz.) (podrz.), oblubienica (podrz.), ukochana (podrz.), dziewczę (podrz.), dziewczyna (podrz.), dziewczynka (podrz.), gąska (pot.) (podrz.), małolatka (podrz.), młoda dama (żart.) (podrz.), młódka (podrz.), panienka (podrz.), panna (podrz.), pannica (podrz.), pensjonarka (żart.) (podrz.), podfruwajka (żart.) (podrz.), sikorka (żart.) (podrz.), siksa (pot.) (podrz.), siusiumajtka (pot.) (podrz.), smarkula (pot.) (podrz.), babsko (podrz.), babsztyl (pot.) (podrz.), prukwa (obraźl.) (podrz.), szantrapa (pot.) (podrz.), wstrętna baba (podrz.), homoseksualistka (specjalist.) (podrz.), kobieta homoseksualna (podrz.), lesba (wulg.) (podrz.), lesbijka (podrz.), babsztyl (wulg.) (podrz.), flądra (pot.) (podrz.), krowa (wulg.) (podrz.), krówsko (wulg.) (podrz.), prukwa (wulg.) (podrz.), pudło (wulg.) (podrz.), raszpla (wulg.) (podrz.), kobieta niezamężna (podrz.), panna (poet.) (podrz.), babochłop (podrz.), kobieton (pot.) (podrz.), całka (przestarz.) (podrz.), dziewica (podrz.), panna (podrz.), lafirynda (podrz.), latawica (podrz.), rozpustnica (podrz.), ciamcia (pot.) (podrz.), dziumdzia (pot.) (podrz.), ślamazara (podrz.), doradczyni (podrz.), egeria (książk.) (podrz.), powiernica (podrz.), brzemienna (przestarz.) (podrz.), ciężarna (podrz.), przy nadziei (przestarz.) (podrz.), w ciąży (podrz.), w stanie błogosławionym (książk.) (podrz.), bigotka (podrz.), dewotka (podrz.), moher (pot.) (podrz.), moherowy beret (pot.) (podrz.), nabożnisia (pot.) (podrz.), pobożnisia (pot.) (podrz.), świętoszka (podrz.), seksbomba (podrz.), druhna (podrz.), kokietka (podrz.), uwodzicielka (podrz.), cizia (podrz.), doda (pot.) (podrz.), dżaga (pot.) (podrz.), lola (pot.) (podrz.), ładna kobieta (podrz.), ostra laska (pot.) (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.), pan (antonim)PANI
to inaczej:

córa Koryntu (poet.), faworyta (przestarz.), hetera (przestarz.), kochanka, kokota, kurtyzana, metresa, nałożnicaPANI
to inaczej:

dama, matronaPANI
to inaczej:

(pot.) baba, (książk.) białogłowa, dama, dziewczę, dziewczyna, (pot.) facetka, kobieta, (książk.) niewiastaPANI
to inaczej:

władczyni, królowa, księżna, szlachcianka, obszarniczka, dziedziczkaPANI
to inaczej:

nauczycielkaPANI
to inaczej:

wykładowczyni, wychowawczyniPANI
to inaczej:

żona, ukochanaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PANI DOMU
to inaczej:

gospodyni, kura domowaPANI DOMU
to inaczej:

gospodyniPANI MŁODA
to inaczej:

pani młoda, kobieta (pot.) (nadrz.), lepsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonka (nadrz.), mężatka (nadrz.), partnerka (oficj.) (nadrz.), połowica (żart.) (nadrz.), ślubna (nadrz.), towarzyszka życia (książk.) (nadrz.), współmałżonka (oficj.) (nadrz.), żona (nadrz.)PANI OD ANGIELSKIEGO
to inaczej:

anglistka, nauczycielka języka angielskiego, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD BIOLOGII
to inaczej:

biologiczka (pot.), nauczycielka biologii, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD CHEMII
to inaczej:

chemiczka (pot.), nauczycielka chemii, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD FIZYKI
to inaczej:

fizyczka, nauczycielka fizyki, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD GEOGRAFII
to inaczej:

geograficzka, nauczycielka geografii, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD HISTORII
to inaczej:

historyczka (pot.), nauczycielka historii, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD NIEMIECKIEGO
to inaczej:

germanistka, nauczycielka języka niemieckiego, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD POLSKIEGO
to inaczej:

nauczycielka języka polskiego, polonistka, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD ROSYJSKIEGO
to inaczej:

nauczycielka języka rosyjskiego, rusycystka, belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI OD WUEFU
to inaczej:

nauczycielka wuefu (pot.), nauczycielka wychowania fizycznego, pani od wuefu (pot.), wuefistka (pot.), belferka (nadrz.), nauczycielka (nadrz.), profesorka (pot.) (nadrz.)PANI SPRZĄTAJĄCA
to inaczej:

sprzątaczkaPANI SPRZĄTAJĄCA
to inaczej:

(żart.) konserwatorka powierzchni płaskichSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

LOLA, POWIERNICA, PROFESORKA, ZDZIRA, HETERA, CZŁEK, NARZECZONA, POLONISTKA, DZIEWICA, ANGLISTKA, KOKOTA, PANI OD BIOLOGII, MARYJA, POBOŻNISIA, FACETKA, NAUCZYCIELKA, EGERIA, NIERZĄDNICA, BIGOTKA, PANI OD POLSKIEGO, FAWORYTA, NAUCZYCIELKA GEOGRAFII, DŻAGA, DAMA, BABCIA, BELFERKA, BABULKA, MŁÓDKA, NABOŻNISIA, DRUHNA, DZIWKA, STAROWINKA, NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO, NIEWIASTA, ONA, WUEFISTKA, BABINA, METRESA, BABULEŃKA, GEOGRAFICZKA, BABULINA, KOBIETA UPADŁA, FIZYCZKA, W CIĄŻY, PARTNERKA, CÓRA KORYNTU, HISTORYCZKA, TOWARZYSZKA ŻYCIA, W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM, PRUKWA, BABA, UWODZICIELKA, DZIEWOJA, MOHER, HOMOSEKSUALISTKA, BABINKA, DODA, RUSYCYSTKA, MĘŻATKA, NAUCZYCIELKA HISTORII, FRANCA, ROZPUSTNICA, NAŁOŻNICA, ŻONA, FILIPINKA, LATAWICA, CAŁKA, PAN, BABULINKA, KOBIETA NIEZAMĘŻNA, SIKORKA, NAUCZYCIELKA WUEFU, KURA DOMOWA, NAUCZYCIELKA BIOLOGII, RASZPLA, PANI OD WUEFU, NAUCZYCIELKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO, DORADCZYNI, ŁADNA KOBIETA, LEPSZA POŁOWA, STARUCHA, SIKSA, WSPÓŁMAŁŻONKA, SEKSBOMBA, GOŚCIÓWA, PANI OD ROSYJSKIEGO, DZIUMDZIA, CIĘŻARNA, PENSJONARKA, DZIERLATKA, PROSTYTUTKA, SUKA, WSTRĘTNA BABA, DZIUNIA, KOKIETKA, MATRONA, PŁEĆ SŁABA, BABCINKA, CALL GIRL, SPRZĄTACZKA, STARUSZKA, BABUŃCIA, OSTRA LASKA, CHEMICZKA, NAUCZYCIELKA CHEMII, PANI OD ANGIELSKIEGO, LESBIJKA, BABUNIA, LADACZNICA, NAUCZYCIELKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, DEWOTKA, JAWNOGRZESZNICA, SZANTRAPA, PANI OD CHEMII, POŁOWICA, ŚWIĘTOSZKA, CZŁOWIEK, BRZEMIENNA, GOŚĆ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ŚLUBNA, PANNICA, PANI OD NIEMIECKIEGO, CICHODAJKA, BABOCHŁOP, KOBIETA, PANNA, PANI OD GEOGRAFII, LAFIRYNDA, OBLUBIENICA, SMARKULA, CIZIA, WSZETECZNICA, STAROWINA, KURTYZANA, KURWA, HOMO SAPIENS, MOHEROWY BERET, NAUCZYCIELKA FIZYKI, KOBIETON, PANI OD HISTORII, MAŁŻONKA, MŁODA DAMA, NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, MAŁOLATKA, DZIEWCZYNKA, PENSJONARECZKA, KOCHANKA, PANIENKA, GOSPODYNI, PŁEĆ PIĘKNA, BABSZTYL, BIAŁOGŁOWA, PUDŁO, KOBITKA, CIAMCIA, BABSKO, PŁEĆ NADOBNA, PANI SPRZĄTAJĄCA, KROWA, PODFRUWAJKA, GERMANISTKA, BABULA, BABKA, DZIEWKA, ISTOTA LUDZKA, PANI MŁODA, FLĄDRA, DZIEWCZĘ, ŚLAMAZARA, NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, PRZY NADZIEI, PANI DOMU, PANI OD FIZYKI, DZIEWCZYNA, LESBA, UKOCHANA, KOBIETA HOMOSEKSUALNA, GĄSKA, KRÓWSKO, SIUSIUMAJTKA, BIOLOGICZKA, NIEBOGA.

Szukaj synonimów do słowa

PANI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pani?", są:

1. Pani to inaczej białogłowa (przestarz.), dama, kobieta, niewiasta (książk.), ona, płeć nadobna (poet.), płeć piękna (poet.), płeć słaba (poet.), dzierlatka (podrz.), dziewczę (przestarz.) (podrz.), dziewczyna (podrz.), dziewka (przestarz.) (podrz.), dziewoja (przestarz.) (podrz.), filipinka (podrz.), pensjonareczka (podrz.), baba (wulg.) (podrz.), babka (pot.) (podrz.), babsko (podrz.), babsztyl (obraźl.) (podrz.), cizia (podrz.), dziunia (żart.) (podrz.), facetka (pot.) (podrz.), gościówa (pot.) (podrz.), kobitka (pot.) (podrz.), dziewczyna (pot.) (podrz.), narzeczona (podrz.), nieboga (przestarz.) (podrz.), oblubienica (podrz.), ukochana (podrz.), dziewczę (podrz.), dziewczyna (podrz.), dziewczynka (podrz.), gąska (pot.) (podrz.), małolatka (podrz.), młoda dama (żart.) (podrz.), młódka (podrz.), panienka (podrz.), panna (podrz.), pannica (podrz.), pensjonarka (żart.) (podrz.), podfruwajka (żart.) (podrz.), sikorka (żart.) (podrz.), siksa (pot.) (podrz.), siusiumajtka (pot.) (podrz.), smarkula (pot.) (podrz.), babsko (podrz.), babsztyl (pot.) (podrz.), prukwa (obraźl.) (podrz.), szantrapa (pot.) (podrz.), wstrętna baba (podrz.), homoseksualistka (specjalist.) (podrz.), kobieta homoseksualna (podrz.), lesba (wulg.) (podrz.), lesbijka (podrz.), babsztyl (wulg.) (podrz.), flądra (pot.) (podrz.), krowa (wulg.) (podrz.), krówsko (wulg.) (podrz.), prukwa (wulg.) (podrz.), pudło (wulg.) (podrz.), raszpla (wulg.) (podrz.), kobieta niezamężna (podrz.), panna (poet.) (podrz.), babochłop (podrz.), kobieton (pot.) (podrz.), całka (przestarz.) (podrz.), dziewica (podrz.), panna (podrz.), lafirynda (podrz.), latawica (podrz.), rozpustnica (podrz.), ciamcia (pot.) (podrz.), dziumdzia (pot.) (podrz.), ślamazara (podrz.), doradczyni (podrz.), egeria (książk.) (podrz.), powiernica (podrz.), brzemienna (przestarz.) (podrz.), ciężarna (podrz.), przy nadziei (przestarz.) (podrz.), w ciąży (podrz.), w stanie błogosławionym (książk.) (podrz.), bigotka (podrz.), dewotka (podrz.), moher (pot.) (podrz.), moherowy beret (pot.) (podrz.), nabożnisia (pot.) (podrz.), pobożnisia (pot.) (podrz.), świętoszka (podrz.), seksbomba (podrz.), druhna (podrz.), kokietka (podrz.), uwodzicielka (podrz.), cizia (podrz.), doda (pot.) (podrz.), dżaga (pot.) (podrz.), lola (pot.) (podrz.), ładna kobieta (podrz.), ostra laska (pot.) (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.), pan (antonim).
2. Pani to inaczej córa Koryntu (poet.), faworyta (przestarz.), hetera (przestarz.), kochanka, kokota, kurtyzana, metresa, nałożnica.
3. Pani to inaczej dama, matrona.
4. Pani to inaczej (pot.) baba, (książk.) białogłowa, dama, dziewczę, dziewczyna, (pot.) facetka, kobieta, (książk.) niewiasta.
5. Pani to inaczej władczyni, królowa, księżna, szlachcianka, obszarniczka, dziedziczka.
6. Pani to inaczej nauczycielka.
7. Pani to inaczej wykładowczyni, wychowawczyni.
8. Pani to inaczej żona, ukochana.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa PANI

PANI
białogłowa (przestarz.), dama, kobieta, niewiasta (książk.), ona, płeć nadobna (poet.), płeć piękna (poet.), płeć słaba (poet.), dzierlatka (podrz.), dziewczę (przestarz.) (podrz.), dziewczyna (podrz.), dziewka (przestarz.) (podrz.), dziewoja (przestarz.) (podrz.), filipinka (podrz.), pensjonareczka (podrz.), baba (wulg.) (podrz.), babka (pot.) (podrz.), babsko (podrz.), babsztyl (obraźl.) (podrz.), cizia (podrz.), dziunia (żart.) (podrz.), facetka (pot.) (podrz.), gościówa (pot.) (podrz.), kobitka (pot.) (podrz.), dziewczyna (pot.) (podrz.), narzeczona (podrz.), nieboga (przestarz.) (podrz.), oblubienica (podrz.), ukochana (podrz.), dziewczę (podrz.), dziewczyna (podrz.), dziewczynka (podrz.), gąska (pot.) (podrz.), małolatka (podrz.), młoda dama (żart.) (podrz.), młódka (podrz.), panienka (podrz.), panna (podrz.), pannica (podrz.), pensjonarka (żart.) (podrz.), podfruwajka (żart.) (podrz.), sikorka (żart.) (podrz.), siksa (pot.) (podrz.), siusiumajtka (pot.) (podrz.), smarkula (pot.) (podrz.), babsko (podrz.), babsztyl (pot.) (podrz.), prukwa (obraźl.) (podrz.), szantrapa (pot.) (podrz.), wstrętna baba (podrz.), homoseksualistka (specjalist.) (podrz.), kobieta homoseksualna (podrz.), lesba (wulg.) (podrz.), lesbijka (podrz.), babsztyl (wulg.) (podrz.), flądra (pot.) (podrz.), krowa (wulg.) (podrz.), krówsko (wulg.) (podrz.), prukwa (wulg.) (podrz.), pudło (wulg.) (podrz.), raszpla (wulg.) (podrz.), kobieta niezamężna (podrz.), panna (poet.) (podrz.), babochłop (podrz.), kobieton (pot.) (podrz.), całka (przestarz.) (podrz.), dziewica (podrz.), panna (podrz.), lafirynda (podrz.), latawica (podrz.), rozpustnica (podrz.), ciamcia (pot.) (podrz.), dziumdzia (pot.) (podrz.), ślamazara (podrz.), doradczyni (podrz.), egeria (książk.) (podrz.), powiernica (podrz.), brzemienna (przestarz.) (podrz.), ciężarna (podrz.), przy nadziei (przestarz.) (podrz.), w ciąży (podrz.), w stanie błogosławionym (książk.) (podrz.), bigotka (podrz.), dewotka (podrz.), moher (pot.) (podrz.), moherowy beret (pot.) (podrz.), nabożnisia (pot.) (podrz.), pobożnisia (pot.) (podrz.), świętoszka (podrz.), seksbomba (podrz.), druhna (podrz.), kokietka (podrz.), uwodzicielka (podrz.), cizia (podrz.), doda (pot.) (podrz.), dżaga (pot.) (podrz.), lola (pot.) (podrz.), ładna kobieta (podrz.), ostra laska (pot.) (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.), pan (antonim)
PANI
córa Koryntu (poet.), faworyta (przestarz.), hetera (przestarz.), kochanka, kokota, kurtyzana, metresa, nałożnica
PANI
dama, matrona
PANI
(pot.) baba, (książk.) białogłowa, dama, dziewczę, dziewczyna, (pot.) facetka, kobieta, (książk.) niewiasta
PANI
władczyni, królowa, księżna, szlachcianka, obszarniczka, dziedziczka
PANI
nauczycielka
PANI
wykładowczyni, wychowawczyni
PANI
żona, ukochana

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PANI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x