Synonimy do słowa PANNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PANNA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PANNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PANNA
to inaczej:

całka (przestarz.), dziewica, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)PANNA
to inaczej:

dziewczę, dziewczyna, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panienka, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)PANNA
to inaczej:

kobieta niezamężna, panna (poet.), panna do wzięcia (pot.) (podrz.), panna na wydaniu (podrz.), stara panna (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)PANNA
to inaczej:

kobieta niezamężnaPANNA
to inaczej:

dziewczę, młódka, dziewica, (żart.) półdziewica, dziewczynka, młoda dama, pannica, dziewczyna, panienkaPANNA
to inaczej:

narzeczona, sympatia, dziewczyna, (pot.) laska, partnerkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PANNA.

PANNA DO WZIĘCIA
to inaczej:

panna do wzięcia (pot.), panna na wydaniu, kobieta niezamężna (nadrz.), panna (poet.) (nadrz.)PANNA NA WYDANIU
to inaczej:

panna do wzięcia (pot.), kobieta niezamężna (nadrz.), panna (poet.) (nadrz.)STARA PANNA
to inaczej:

stara panna, kobieta niezamężna (nadrz.), panna (poet.) (nadrz.), mężatka (antonim)Szukaj synonimów do słowa

PANNA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa panna?", są:

1. Panna to inaczej całka (przestarz.), dziewica, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
2. Panna to inaczej dziewczę, dziewczyna, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panienka, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
3. Panna to inaczej kobieta niezamężna, panna (poet.), panna do wzięcia (pot.) (podrz.), panna na wydaniu (podrz.), stara panna (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
4. Panna to inaczej kobieta niezamężna.
5. Panna to inaczej dziewczę, młódka, dziewica, (żart.) półdziewica, dziewczynka, młoda dama, pannica, dziewczyna, panienka.
6. Panna to inaczej narzeczona, sympatia, dziewczyna, (pot.) laska, partnerka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa PANNA

PANNA
całka (przestarz.), dziewica, białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
PANNA
dziewczę, dziewczyna, dziewczynka, gąska (pot.), małolatka, młoda dama (żart.), młódka, panienka, pannica, pensjonarka (żart.), podfruwajka (żart.), sikorka (żart.), siksa (pot.), siusiumajtka (pot.), smarkula (pot.), dzierlatka (przestarz.) (podrz.), trzpiotka (podrz.), brzydkie kaczątko (książk.) (podrz.), brzydula (podrz.), pasztet (pot.) (podrz.), bogini (książk.) (podrz.), foka (wulg.) (podrz.), kociak (pot.) (podrz.), księżniczka (podrz.), lacha (podrz.), laleczka (pot.) (podrz.), laska (wulg.) (podrz.), piękność (podrz.), ślicznotka (podrz.), lolitka (podrz.), podlotek (podrz.), gęś (pot.) (podrz.), głupia gęś (pot.) (podrz.), koza (pot.) (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
PANNA
kobieta niezamężna, panna (poet.), panna do wzięcia (pot.) (podrz.), panna na wydaniu (podrz.), stara panna (podrz.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
PANNA
kobieta niezamężna
PANNA
dziewczę, młódka, dziewica, (żart.) półdziewica, dziewczynka, młoda dama, pannica, dziewczyna, panienka
PANNA
narzeczona, sympatia, dziewczyna, (pot.) laska, partnerka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PANNA

PANNA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PANNA

x