Synonimy do słowa LALECZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LALECZKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LALECZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LALECZKA
to inaczej:

bogini (książk.), foka (wulg.), kociak (pot.), księżniczka, lacha, laleczka (pot.), laska (wulg.), piękność, ślicznotka, dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.)LALECZKA
to inaczej:

kukiełka, lala, lalka, marionetka, pacynkaLALECZKA
to inaczej:

pacynka, kukiełka, pajac, lala, lalka, marionetka, jawajkaLALECZKA
to inaczej:

(pot.) foczka, (pot.) kociak, (pot.) laska, piękność, księżniczka, (pot.) lalka, bogini, ślicznotkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

LALECZKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa laleczka?", są:

1. Laleczka to inaczej bogini (książk.), foka (wulg.), kociak (pot.), księżniczka, lacha, laleczka (pot.), laska (wulg.), piękność, ślicznotka, dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.).
2. Laleczka to inaczej kukiełka, lala, lalka, marionetka, pacynka.
3. Laleczka to inaczej pacynka, kukiełka, pajac, lala, lalka, marionetka, jawajka.
4. Laleczka to inaczej (pot.) foczka, (pot.) kociak, (pot.) laska, piękność, księżniczka, (pot.) lalka, bogini, ślicznotka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa LALECZKA

LALECZKA
bogini (książk.), foka (wulg.), kociak (pot.), księżniczka, lacha, laleczka (pot.), laska (wulg.), piękność, ślicznotka, dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.)
LALECZKA
kukiełka, lala, lalka, marionetka, pacynka
LALECZKA
pacynka, kukiełka, pajac, lala, lalka, marionetka, jawajka
LALECZKA
(pot.) foczka, (pot.) kociak, (pot.) laska, piękność, księżniczka, (pot.) lalka, bogini, ślicznotka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LALECZKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x