Synonimy do słowa LASKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LASKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LASKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LASKA
to inaczej:

bogini (książk.), foka (wulg.), kociak (pot.), księżniczka, lacha, laleczka (pot.), laska (wulg.), piękność, ślicznotka, dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.)LASKA
to inaczej:

drąg, drążek, kij, kijek, kostur, laga, pałka, patykLASKA
to inaczej:

dzida (żart.), kapucyn (żart.), korzeń (żart.), kuśka (pot.), laska (pot.), ptak (żart.), pyta (pot.), wacek (żart.), członek (nadrz.), członek męski (nadrz.), fallus (książk.) (nadrz.), penis (nadrz.), prącie (nadrz.)LASKA
to inaczej:

trzcina, dzida, laga, badyl, kijek, korzeń, kostur, maczuga, kij, pała, pałka, drąg, patykLASKA
to inaczej:

nastolatka, kociak, donna, (pot.) lala, (pot.) foczka, bogini, dziewczyna, ślicznotka, (pot.) laleczka, pięknotka, miss, (pot.) cizia, księżniczka, pięknośćLASKA
to inaczej:

(pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacekLASKA
to inaczej:

(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciałaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OSTRA LASKA
to inaczej:

cizia, doda (pot.), dżaga (pot.), lola (pot.), ładna kobieta, ostra laska (pot.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

LASKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa laska?", są:

1. Laska to inaczej bogini (książk.), foka (wulg.), kociak (pot.), księżniczka, lacha, laleczka (pot.), laska (wulg.), piękność, ślicznotka, dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.).
2. Laska to inaczej drąg, drążek, kij, kijek, kostur, laga, pałka, patyk.
3. Laska to inaczej dzida (żart.), kapucyn (żart.), korzeń (żart.), kuśka (pot.), laska (pot.), ptak (żart.), pyta (pot.), wacek (żart.), członek (nadrz.), członek męski (nadrz.), fallus (książk.) (nadrz.), penis (nadrz.), prącie (nadrz.).
4. Laska to inaczej trzcina, dzida, laga, badyl, kijek, korzeń, kostur, maczuga, kij, pała, pałka, drąg, patyk .
5. Laska to inaczej nastolatka, kociak, donna, (pot.) lala, (pot.) foczka, bogini, dziewczyna, ślicznotka, (pot.) laleczka, pięknotka, miss, (pot.) cizia, księżniczka, piękność.
6. Laska to inaczej (pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacek.
7. Laska to inaczej (pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciała.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa LASKA

LASKA
bogini (książk.), foka (wulg.), kociak (pot.), księżniczka, lacha, laleczka (pot.), laska (wulg.), piękność, ślicznotka, dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.)
LASKA
drąg, drążek, kij, kijek, kostur, laga, pałka, patyk
LASKA
dzida (żart.), kapucyn (żart.), korzeń (żart.), kuśka (pot.), laska (pot.), ptak (żart.), pyta (pot.), wacek (żart.), członek (nadrz.), członek męski (nadrz.), fallus (książk.) (nadrz.), penis (nadrz.), prącie (nadrz.)
LASKA
trzcina, dzida, laga, badyl, kijek, korzeń, kostur, maczuga, kij, pała, pałka, drąg, patyk
LASKA
nastolatka, kociak, donna, (pot.) lala, (pot.) foczka, bogini, dziewczyna, ślicznotka, (pot.) laleczka, pięknotka, miss, (pot.) cizia, księżniczka, piękność
LASKA
(pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacek
LASKA
(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciała

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LASKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x