Synonimy do słowa PENIS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PENIS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PENIS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PENIS
to inaczej:

członek, członek męski, fallus (książk.), prącie, dzida (żart.) (podrz.), kapucyn (żart.) (podrz.), korzeń (żart.) (podrz.), kuśka (pot.) (podrz.), laska (pot.) (podrz.), ptak (żart.) (podrz.), pyta (pot.) (podrz.), wacek (żart.) (podrz.), ptaszek (pot.) (podrz.), siurek (podrz.), siusiak (pot.) (podrz.), siusiek (pot.) (podrz.), chuj (wulg.) (podrz.), fiut (wulg.) (podrz.), kutas (wulg.) (podrz.), pała (żart.) (podrz.), parówa (żart.) (podrz.), pyta (żart.) (podrz.), zwis (obraźl.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.), pochwa (antonim)PENIS
to inaczej:

(pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, (pot.) pindol, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacekPENIS
to inaczej:

(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciałaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PENIS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa penis?", są:

1. Penis to inaczej członek, członek męski, fallus (książk.), prącie, dzida (żart.) (podrz.), kapucyn (żart.) (podrz.), korzeń (żart.) (podrz.), kuśka (pot.) (podrz.), laska (pot.) (podrz.), ptak (żart.) (podrz.), pyta (pot.) (podrz.), wacek (żart.) (podrz.), ptaszek (pot.) (podrz.), siurek (podrz.), siusiak (pot.) (podrz.), siusiek (pot.) (podrz.), chuj (wulg.) (podrz.), fiut (wulg.) (podrz.), kutas (wulg.) (podrz.), pała (żart.) (podrz.), parówa (żart.) (podrz.), pyta (żart.) (podrz.), zwis (obraźl.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.), pochwa (antonim).
2. Penis to inaczej (pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, (pot.) pindol, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacek.
3. Penis to inaczej (pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciała.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PENIS

PENIS
członek, członek męski, fallus (książk.), prącie, dzida (żart.) (podrz.), kapucyn (żart.) (podrz.), korzeń (żart.) (podrz.), kuśka (pot.) (podrz.), laska (pot.) (podrz.), ptak (żart.) (podrz.), pyta (pot.) (podrz.), wacek (żart.) (podrz.), ptaszek (pot.) (podrz.), siurek (podrz.), siusiak (pot.) (podrz.), siusiek (pot.) (podrz.), chuj (wulg.) (podrz.), fiut (wulg.) (podrz.), kutas (wulg.) (podrz.), pała (żart.) (podrz.), parówa (żart.) (podrz.), pyta (żart.) (podrz.), zwis (obraźl.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.), pochwa (antonim)
PENIS
(pot.) członek, (pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, (pot.) pindol, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacek
PENIS
(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciała

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PENIS

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PENIS

Quantcast