Synonimy do słowa POCHWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POCHWA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POCHWA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POCHWA
to inaczej:

pochwa, futerał (nadrz.)POCHWA
to inaczej:

wagina (specjalist.), brzoskwinka (pot.) (podrz.), cipa (wulg.) (podrz.), dziupla (żart.) (podrz.), dziura (wulg.) (podrz.), kuciapka (podrz.), łono (poet.) (podrz.), muszelka (pot.) (podrz.), myszka (pot.) (podrz.), picza (przestarz.) (podrz.), pipa (pot.) (podrz.), pipka (pot.) (podrz.), pizda (wulg.) (podrz.), szparka (pot.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.), penis (antonim)POCHWA
to inaczej:

(pot.) dziura, (pot.) dziurka, (pot.) norka, (pot.) szparka, (specjalist.) waginaPOCHWA
to inaczej:

(pot.) broszka, (pot.) cipka, (pot.) muszelka, (pot.) brzoskwinka, (książk.) łono, (książk.) serce kwiatu, (pot.) kuciapa, (pot.) kuciapka, (pot.) myszka, (pot.) pipka, srom, (pot.) piczka, (pot.) gniazdko, łechtaczkaPOCHWA
to inaczej:

osłona, pokrowiecPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POCHWA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pochwa?", są:

1. Pochwa to inaczej pochwa, futerał (nadrz.).
2. Pochwa to inaczej wagina (specjalist.), brzoskwinka (pot.) (podrz.), cipa (wulg.) (podrz.), dziupla (żart.) (podrz.), dziura (wulg.) (podrz.), kuciapka (podrz.), łono (poet.) (podrz.), muszelka (pot.) (podrz.), myszka (pot.) (podrz.), picza (przestarz.) (podrz.), pipa (pot.) (podrz.), pipka (pot.) (podrz.), pizda (wulg.) (podrz.), szparka (pot.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.), penis (antonim).
3. Pochwa to inaczej (pot.) dziura, (pot.) dziurka, (pot.) norka, (pot.) szparka, (specjalist.) wagina.
4. Pochwa to inaczej (pot.) broszka, (pot.) cipka, (pot.) muszelka, (pot.) brzoskwinka, (książk.) łono, (książk.) serce kwiatu, (pot.) kuciapa, (pot.) kuciapka, (pot.) myszka, (pot.) pipka, srom, (pot.) piczka, (pot.) gniazdko, łechtaczka.
5. Pochwa to inaczej osłona, pokrowiec.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa POCHWA

POCHWA
pochwa, futerał (nadrz.)
POCHWA
wagina (specjalist.), brzoskwinka (pot.) (podrz.), cipa (wulg.) (podrz.), dziupla (żart.) (podrz.), dziura (wulg.) (podrz.), kuciapka (podrz.), łono (poet.) (podrz.), muszelka (pot.) (podrz.), myszka (pot.) (podrz.), picza (przestarz.) (podrz.), pipa (pot.) (podrz.), pipka (pot.) (podrz.), pizda (wulg.) (podrz.), szparka (pot.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.), penis (antonim)
POCHWA
(pot.) dziura, (pot.) dziurka, (pot.) norka, (pot.) szparka, (specjalist.) wagina
POCHWA
(pot.) broszka, (pot.) cipka, (pot.) muszelka, (pot.) brzoskwinka, (książk.) łono, (książk.) serce kwiatu, (pot.) kuciapa, (pot.) kuciapka, (pot.) myszka, (pot.) pipka, srom, (pot.) piczka, (pot.) gniazdko, łechtaczka
POCHWA
osłona, pokrowiec

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POCHWA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POCHWA

Quantcast