Synonimy do słowa WAGINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WAGINA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WAGINA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WAGINA
to inaczej:

pochwa, wagina (specjalist.), brzoskwinka (pot.) (podrz.), cipa (wulg.) (podrz.), dziupla (żart.) (podrz.), dziura (wulg.) (podrz.), kuciapka (podrz.), łono (poet.) (podrz.), muszelka (pot.) (podrz.), myszka (pot.) (podrz.), picza (przestarz.) (podrz.), pipa (pot.) (podrz.), pipka (pot.) (podrz.), pizda (wulg.) (podrz.), szparka (pot.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.)WAGINA
to inaczej:

(pot.) dziura, (pot.) dziurka, (pot.) norka, pochwa, (pot.) szparkaWAGINA
to inaczej:

(pot.) cipka, (pot.) muszelka, (pot.) brzoskwinka, (książk.) łono, (książk.) serce kwiatu, (pot.) kuciapa, (pot.) kuciapka, (pot.) myszka, (pot.) pipka, srom, (pot.) broszka, (pot.) piczka, (pot.) gniazdko, łechtaczkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WAGINA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wagina?", są:

1. Wagina to inaczej pochwa, wagina (specjalist.), brzoskwinka (pot.) (podrz.), cipa (wulg.) (podrz.), dziupla (żart.) (podrz.), dziura (wulg.) (podrz.), kuciapka (podrz.), łono (poet.) (podrz.), muszelka (pot.) (podrz.), myszka (pot.) (podrz.), picza (przestarz.) (podrz.), pipa (pot.) (podrz.), pipka (pot.) (podrz.), pizda (wulg.) (podrz.), szparka (pot.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.).
2. Wagina to inaczej (pot.) dziura, (pot.) dziurka, (pot.) norka, pochwa, (pot.) szparka.
3. Wagina to inaczej (pot.) cipka, (pot.) muszelka, (pot.) brzoskwinka, (książk.) łono, (książk.) serce kwiatu, (pot.) kuciapa, (pot.) kuciapka, (pot.) myszka, (pot.) pipka, srom, (pot.) broszka, (pot.) piczka, (pot.) gniazdko, łechtaczka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa WAGINA

WAGINA
pochwa, wagina (specjalist.), brzoskwinka (pot.) (podrz.), cipa (wulg.) (podrz.), dziupla (żart.) (podrz.), dziura (wulg.) (podrz.), kuciapka (podrz.), łono (poet.) (podrz.), muszelka (pot.) (podrz.), myszka (pot.) (podrz.), picza (przestarz.) (podrz.), pipa (pot.) (podrz.), pipka (pot.) (podrz.), pizda (wulg.) (podrz.), szparka (pot.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.)
WAGINA
(pot.) dziura, (pot.) dziurka, (pot.) norka, pochwa, (pot.) szparka
WAGINA
(pot.) cipka, (pot.) muszelka, (pot.) brzoskwinka, (książk.) łono, (książk.) serce kwiatu, (pot.) kuciapa, (pot.) kuciapka, (pot.) myszka, (pot.) pipka, srom, (pot.) broszka, (pot.) piczka, (pot.) gniazdko, łechtaczka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WAGINA

WAGINA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WAGINA

x