Synonimy do słowa MOTYW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MOTYW.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MOTYW

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MOTYW
to inaczej:

bodziec, impuls, napęd, pobudka, pochop (książk.), podnietaMOTYW
to inaczej:

toposMOTYW
to inaczej:

(książk.) asumpt, bodziec, czynnik sprawczy, determinanta, doping, impuls, napęd, podnieta, powód, przyczyna, uzasadnienie, racja, wzglądMOTYW
to inaczej:

wzórMOTYW
to inaczej:

topos, temat, materia, myśl, pierwiastek, problematyka, treść, wątek, zagadnienieMOTYW
to inaczej:

tematPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do MOTYW.

MOTYW DEKORACYJNY
to inaczej:

motyw zdobniczy, ornament, zdobienie, ornament organiczny (podrz.), ornament abstrakcyjny (podrz.), ornament geometryczny (podrz.), ornament kaligraficzny (podrz.), dekoracja (nadrz.), element dekoracyjny (nadrz.), element zdobniczy (nadrz.), ozdoba (nadrz.), upiększenie (nadrz.), zdobienie (nadrz.)MOTYW ZDOBNICZY
to inaczej:

motyw dekoracyjny, ornament, zdobienie, ornament organiczny (podrz.), ornament abstrakcyjny (podrz.), ornament geometryczny (podrz.), ornament kaligraficzny (podrz.), dekoracja (nadrz.), element dekoracyjny (nadrz.), element zdobniczy (nadrz.), ozdoba (nadrz.), upiększenie (nadrz.), zdobienie (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

MOTYW inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa motyw?", są:

1. Motyw to inaczej bodziec, impuls, napęd, pobudka, pochop (książk.), podnieta.
2. Motyw to inaczej topos.
3. Motyw to inaczej (książk.) asumpt, bodziec, czynnik sprawczy, determinanta, doping, impuls, napęd, podnieta, powód, przyczyna, uzasadnienie, racja, wzgląd .
4. Motyw to inaczej wzór.
5. Motyw to inaczej topos, temat, materia, myśl, pierwiastek, problematyka, treść, wątek, zagadnienie.
6. Motyw to inaczej temat.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa MOTYW

MOTYW
bodziec, impuls, napęd, pobudka, pochop (książk.), podnieta
MOTYW
topos
MOTYW
(książk.) asumpt, bodziec, czynnik sprawczy, determinanta, doping, impuls, napęd, podnieta, powód, przyczyna, uzasadnienie, racja, wzgląd
MOTYW
wzór
MOTYW
topos, temat, materia, myśl, pierwiastek, problematyka, treść, wątek, zagadnienie
MOTYW
temat

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MOTYW

MOTYW - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MOTYW

x